facebookpixel Wanneer een arboarts inschakelen? - Rondomwerk

Wanneer een arboarts inschakelen?

Als werkgever schakelt u nog niet meteen de arboarts of bedrijfsarts in als een medewerker zich ziek meldt. In lijn met de wet Poortwachter brengt u zo snel mogelijk uw arbodienst op de hoogte. Houdt u regelmatig in contact met uw medewerker over zijn terugkeer. Pas als het verzuim langer dan een paar weken aanhoudt – of als u meteen al verwacht dat het (flink) langer gaat duren – komt de bedrijfsarts in beeld. Deze onpartijdige arbeid- en gezondheidspecialist met geheimhoudingsplicht beoordeelt de situatie. En geeft advies of en hoe uw zieke medewerker weer aan het werk kan. Toch hoeft het daar niet bij op te houden. Een bedrijfsarts die uw organisatie kent, kan namelijk veel meer betekenen bij uw streven naar een gezond bedrijf met vitale medewerkers…

Naast reactief… 

Uiterlijk in de zesde week van het verzuim een probleemanalyse maken. Daarin de verwachtingen rondom de re-integratie, de activiteiten om herstel te bevorderen en de mogelijkheden binnen het werk beschrijven. Dat zijn de verplichte taken die u van uw bedrijfsarts mag verwachten. Daarnaast kunt u hem ook op andere momenten inschakelen. Bijvoorbeeld wanneer u meer inzicht wilt in uw verzuimstatistieken, als u een gezondheidsonderzoek uitvoert of wanneer u een aanstellingskeuring wilt laten doen. 

… actief op drie andere fronten 

Een goede bedrijfsarts zit echter niet de hele dag in zijn spreekkamer te wachten op momenten dat hij verzuimschade kan beperken. Hij gaat er ook actief op uit om verzuim te voorkómen. Daarvoor bezoekt hij regelmatig de werkplekken van ‘zijn’ organisaties als hij daartoe aanleiding ziet. Is hij vraagbaak voor medewerkers die zich zorgen maken. En houdt hij ook vinger aan de pols bij werkgevers en leidinggevenden. Samengevat speelt uw bedrijfsarts deze drie extra – belangrijke – rollen.  

  1. Een goede bedrijfsarts helpt voorkomen

Ook als er (nog) geen sprake is van ziekte/verzuim mogen uw medewerkers de bedrijfsarts raadplegen. Omdat niet iedereen dat weet, bent u als werkgever de aangewezen persoon om hen daarop te wijzen en de gelegenheid voor te geven. Door goed op de hoogte te zijn van wat er speelt in uw organisatie kan de bedrijfsarts op tijd actie ondernemen. En zo voorkomen dat iemand zich ziek moet melden.  

  1. Een goede bedrijfsarts geeft haalbare adviezen

Hoewel uw bedrijfsarts adviseert over de begeleiding van ziekteverzuim, bent en blijft u als werkgever zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Samen met uw medewerker moet u zorgen dat de adviezen van de bedrijfsarts worden opgevolgd. Idealiter stemt hij zijn advies natuurlijk zoveel mogelijk af op de werkzaamheden en de planning van uw medewerker. Denk bijvoorbeeld aan een beveiliger die 4×2 uur kan werken, maar diensten draait van minimaal 4 uur. Dan is 2×4 uur voor iedereen werkbaarder als dat past binnen de belastbaarheid. Blijkt het advies toch niet haalbaar? Dan kunt u samen met de bedrijfsarts bekijken aan welke (andere) knoppen u kunt draaien.  

  1. Een goede bedrijfsarts werkt mee aan uw verzuimbeleid

Een passend verzuimbeleid ziet er voor iedere organisatie anders uit. Om de expertise van uw bedrijfsarts daarvoor in te kunnen zetten, is het belangrijk dat hij daarover kan overleggen met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging, de preventiemedewerker en alle betrokken medewerkers. U bent ook verplicht de bedrijfsarts in de gelegenheid te stellen hun werkplekken te onder de loep te nemen. 

Arboarts van hetzelfde laken een pak?  

Kort gezegd: nee. Een arboarts is géén bedrijfsarts en daarom formeel niet bevoegd om de verzuimbegeleiding zelfstandig uit te voeren. Daarom werken we bij RondomWerk uitsluitend met bedrijfsartsen. Om de vaart erin en de kosten laag te houden, delegeren zij vaak wel een deel van hun werkzaamheden aan onze casemanagers. Een arboarts zou een onnodige extra schakel zijn in het verzuimtraject. 

Transparantie is key 

Heeft uw twijfel wanneer u een arboarts moet inschakelen? Of vraagt u zich af of uw verzuim en/of uw verzuimbeleid beter, soepeler en daardoor respectvoller kan? Hou uw situatie of concrete case eens tegen een van de specialisten van RondomWerk aan. Zij verschaffen u graag de zekerheid die u verdient. 

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie