facebookpixel Preventiemedewerker - Rondomwerk

Wie wijst u aan als preventiemedewerker? Maar vooral: waarom?

Het aanwijzen van een preventiemedewerker is een verplicht onderdeel van uw arbobeleid. Naast een risico-inventarisatie en -evaluatie, een ziekteverzuimbeleid, bedrijfshulpverlening en periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) is uw preventiemedewerker het (menselijke) middel om gezond en veilig te werken.

Omdat iedere organisatie een andere omvang en structuur heeft en met andere omstandigheden te maken heeft, staan de taken van ‘de preventiemedewerker’ niet in steen gebeiteld. Wél stelt de arbowet deze drie verplichtingen:

1. De preventiemedewerker ondersteunt zijn werkgever bij het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden. Hij of zij helpt het overzicht te maken waarin alle risico’s (ook de onvermijdbare) staan die het werk binnen de organisatie met zich meebrengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geeft de werkgever inzicht welke verbeteringen nodig zijn om iedereen veilig en gezond te laten werken.

2. De preventiemedewerker adviseert arbodeskundigen en de OR/PV over maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid en werkt nauw met hen samen. Hij of zij helpt het plan van aanpak samenstellen en houdt daarover contact met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

3. De preventiemedewerker helpt arbo-maatregelen (mede) uitvoeren. Vaak is het een voordeel als de preventiemedewerker van de werkvloer komt. Dat maakt hem toegankelijk en zorgt dat hij actief kan bijdragen aan het beperken van (de kans op) gezondheidsklachten en ongelukken. Zo vervult hij of zij een brugfunctie tussen de werkgever en medewerkers. En is het de aangewezen persoon om bijvoorbeeld werkinstructies te geven en (goed) gebruik van beschermingsmiddelen te stimuleren.

More is more

In overleg met de werkgever kan de preventiemedewerker uiteraard ook meer doen om de veiligheid in de organisatie te vergroten. Zo zijn er preventiemedewerkers die naast hun verplichte taken

– Bedrijfsongevallen bijhouden en registreren

– De rol van vertrouwenspersoon vervullen

– Helpen in het organiseren van de bedrijfshulpverlening

Alleen intern

Elke organisatie is verplicht ten minste één medewerker aan te wijzen als preventiemedewerker. Dit mag nooit een externe persoon zijn. Wel mag de werkgever zelf de preventiemedewerker zijn als hij niet meer dan 25 medewerkers in dienst heeft.

Deskundige blik nodig?

Wilt u van gedachten wisselen over het aanwijzen van uw preventiemedewerker(s) of uw idee even tegen een specialist aanhouden? RondomWerk heeft arbo-ervaring met werkgevers in alle soorten, maten en branches. Neem daarom gerust vrijblijvend contact met ons op.

Wat RondomWerk voor u kan betekenen


Artikelen over preventiemedewerker

Wanneer een arboarts inschakelen?

Als werkgever schakelt u nog niet meteen de arboarts of bedrijfsarts in als een medewerker zich ziek meldt. In lijn met de wet Poortwachter brengt u zo snel mogelijk uw arbodienst op de hoogte. Houdt u regelmatig

Lees verder

De noodzaak van een goed verzuimbeleid

Wist u dat het ziekteverzuim het laagst is in bedrijven tot 10 werknemers en het hoogste is in bedrijven met meer dan 100 werknemers? Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn brutoloonkosten. Dat

Lees verder

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie