facebookpixel Ziekteverzuimbeleid - Rondomwerk

Een goed verzuimbeleid levert meer op dan geld

Een paar cijfers die het belang van een goed ziekteverzuimbeleid illustreren? Wat dacht u hiervan? In bedrijven tot 10 medewerkers is het ziekteverzuim het laagst en in organisaties waar meer dan 100 mensen werken, het hoogst. Door omzetverlies en vervanging of extra werk door collega’s kost een zieke medewerker al gauw anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn brutoloonkosten. Logisch dat een goed verzuimbeleid meer oplevert dan alleen geld…

Verzuim is mensenwerk

Omdat het ene bedrijf het andere niet is, is een ziekteverzuimbeleid maatwerk. Verzuimbeleid is onderdeel van een gedegen arbodienstverlening en moet passen bij de aard van uw organisatie, de grootte en de bedrijfscultuur. Maar ook moet het in lijn zijn met het personeelsbeleid als onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid. Het zou immers wel gek zijn als het verzuimbeleid zich richt op de preventie van werkdruk, terwijl u overwerk beloont met hoge bonussen.

Houvast voor iedereen

Naast dat het verplicht is, heeft een goed verzuimbeleid veel en voor iedereen voordelen.

 • Het maakt helder hoe uw als werkgever omgaat met ziekte en verzuim
 • Zieke medewerkers en hun leidinggevenden weten welke procedures ze moeten volgen
 • Het laat zien welke middelen leidinggevenden kunnen inzetten
 • Het geeft weer welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zij hebben
 • Er staat in hoe en wanneer externe deskundigen ingeschakeld kunnen worden

Beter beleid In zes stappen

Welke onderwerpen uw ziekteverzuimbeleid in ieder geval moet behandelen om er beter van te worden? We stippen ze alle zes kort aan.

 1. Preventie is key

Ziekteververzuimbeleid richt zich met name op het voorkomen van ziekte en de manier waarop u als werkgever omgaat met verzuim.

 1. Protocollen geven rust

Door processen en hun verloop zwart op wit te zetten, kennen alle betrokkenen hun rechten en plichten en gelden voor iedereen dezelfde regels voor bijvoorbeeld ziekmelden, verzuimcontrole, verzuimbegeleiding, re-integratie bij langdurig verzuim, loondoorbetaling bij ziekte en de verrekening van vakantiedagen.

 1. Verzuimtraining helpt

Het begeleiden van een zieke medewerker is niet altijd gemakkelijk. Daarom kunnen wij leidinggevenden trainen, adviseren en coachen. Zo kunnen wij hen helpen verzuimgedrag preventief te beïnvloeden, positieve verzuimgesprekken te voeren en zich bewust te worden van hun cruciale rol in het proces.

 1. Meten is weten

Periodieke analyse van de verzuimcijfers en oorzaken legt al snel verzuimpatronen bloot. Voor preventie of de aanpak van hoog ziekteverzuim is het echter wel belangrijk waar die cijfers vandaan komen. Is het ziekteverzuimpercentage het gevolg van een paar langdurige verzuimgevallen? Of juist van veel en frequent verzuim?

 1. Goede begeleiding voor alle partijen

Door uw zieke medewerker zoveel mogelijk ‘aangehaakt’ te houden en te zorgen dat alle betrokkenen doen wat ze moeten doen, komt u vaak snel en goed door de complexe situatie heen. Schakelt u een casemanager in om het proces namens u te regisseren, dan betaalt dat zich al snel terug. Doordat deze gerichte aanbevelingen heeft om het verzuim zoveel mogelijk te verkorten. Advies geeft over interventies die u kunt inzetten. Maar zeker ook door te voldoen aan de verplichtingen die volgen uit de ‘wet verbetering poortwachter’. En zo loonsancties en WGA instroom te voorkomen.

 1. Conflicten in de kiem

Als werkgever wordt u financieel geprikkeld om het ziekteverzuim laag te houden en uw arbeidsongeschikte medewerker zo snel mogelijk te re-integreren. Begrijpelijk maar ook een risico, weten wij uit ervaring. Het bespreekbaar maken van verzuim tussen manager en medewerker is cruciaal. Alle cijfers laten zien dat leidinggevenden die niet voor hun mensen staan en hun medewerkers niet ‘horen’, dat bekopen met een (fiks) hoger verzuim. Hoe duidelijker het verzuimbeleid is over de rechten en plichten van beide partijen, hoe kleiner de kans op conflicten.

Kosten in kaart?

Van mkb’ers tot bedrijven met duizenden medewerkers, bij RondomWerk voelen werkgevers in alle soorten, maten en branches zich gehoord en geholpen. Onze casemanagers helpen in het nemen van goed gefundeerde beslissingen rondom het proces van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Altijd met respect voor de belangen van zowel medewerker als opdrachtgever. Bent u benieuwd hoe ook u voor hetzelfde geld al snel beter af bent? Vraag direct een offerte aan.

 

Wat RondomWerk voor u kan betekenen


Artikelen over ziekteverzuimbeleid

In zes stappen naar een goed verzuimbeleid

Door omzetverlies en vervanging kost een zieke medewerker al gauw anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn brutoloonkosten. En dan hebben we het niets eens over de (verzuim)gevolgen die dat extra werk door collega’s kan hebben. Een

Lees verder

Het rendement van goede verzuimbegeleiding

Welke verplichtingen heeft u? Waar laat u wellicht geld liggen? Op welk moment moet u welke actie ondernemen? Hoe stuurt u de in- en externe partijen aan? Naast 1e spoor begeleiding, ondersteunt onze arbodienst u ook graag

Lees verder

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach