facebookpixel Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) - Rondomwerk

In zeven stappen naar een goede risico-inventarisatie en -evaluatie

In Nederland is (bijna) iedere werkgever verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie te (laten) maken. Een RI&E is één van de vijf verpllichte taken van een gedegen arbodienst. Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie inventariseert u de risico’s die uw medewerkers in uw bedrijf lopen. En heeft u meteen een plan in handen om deze risico’s tot het minimum te beperken. Maar waar begint u? Wat moet er in staan? Waaraan moet zo’n RI&E voldoen? Volg de zeven stappen in onze checklist!

 1. Zorg voor een goede voorbereiding

Wie is verantwoordelijk? Wat zijn zijn verantwoordelijkheden? Wilt u de RI&E intern uitvoeren of haalt u liever externe expertise in huis? Heeft uw branche een eigen instrument ontwikkeld waarvan u gebruik kunt maken? Het maken van een RI&E begint altijd met het antwoord op deze vragen.

 1. Maak een inventarisatie

In ieder bedrijf brengt werken risico’s met zich mee. Denk aan fysieke risico’s, omgevingsrisico’s of psychische risico’s. Als u gaat inventariseren met welke úw organisatie te maken heeft, zorg dan dat u de hele organisatie onder de loep neemt, uw medewerkers betrekt (zij weten als geen ander welke problemen er spelen) en vermeld alle – dus ook de onvermijdbare – risico’s in uw lijst.

 1. Evalueer!

Is uw lijst met knelpunten compleet? Dan is het tijd om te bepalen welke risico’s als eerste aangepakt moeten worden. Denk eraan dat u daarbij ook rekening houdt met het oordeel van uw medewerkers. De risico’s die voor hen het zwaarst wegen, verdienen zeker ook een plaats bovenaan het meerjarenplan dat u kunt maken na deze stap.

 1. Word concreet

Op basis van uw meerjarenplan stelt u vervolgens een concreet plan van aanpak op. Daarin zet u in ieder geval

 • Welke risico’s of knelpunten direct aangepakt worden
 • Op welke manier en wanneer dat precies gebeurt
 • Wie ervoor verantwoordelijk is
 • Wat het gaat kosten
 1. (Laat) toetsen

Kleinere organisaties zijn niet verplicht om hun RI&E te laten toetsen. Heeft u meer dan 25 medewerkers? Dan neemt u daarvoor een certificerende instantie of deskundige in de arm. Die beoordeelt of alle risico’s zijn geïnventariseerd, de situatie goed is weergegeven en of uw inventarisatie volgens de laatste normen en regels is opgesteld. U kunt van uw toetsende partij ook feedback verwachten op uw plan van aanpak.

 1. Voer uit en rapporteer

Klaar? Dat ligt er aan. Want heeft uw organisatie een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, dan zullen ook zij met het plan moeten instemmen. Daarnaast hebben uw medewerkers inzagerecht. Pas als iedereen gezien heeft welke risico’s op welke manier aangepakt gaan worden, kunt u het plan van aanpak in gang zetten. Vergeet tenslotte niet ieder jaar een schriftelijke rapportage op stellen met daarin de geboekte resultaten.

 1. Blijf actueel

Het verbeteren van de veiligheid en gezondheid is voor iedere organisatie een continu proces. Ook wanneer er geen verhuizing, nieuwe machine, andere manier van werken is gekomen, is het zaak ieder jaar te checken of uw RI&E nog past bij de situatie en zo nodig aan te passen voor het jaar erna.

Zelf doen of uitbesteden?

Heeft u vragen over (het maken van) een RI&E of kunt u wel wat hulp gebruiken? Neem vrijblijvend contact op met een van onze veiligheidskundigen. Of vraag direct een offerte aan om de afweging zelf doen/uitbesteden gemakkelijker te maken.

 

Wat RondomWerk voor u kan betekenen


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie