facebookpixel Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Hoe ziet uw Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek er eigenlijk uit?

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek is een van de middelen om ziekte en verzuim binnen uw organisatie te voorkomen. Samen met het aanwijzen van een preventiemedewerker, een RI&E, goed ziekteverzuimbeleid en bedrijfshulpverlening is ‘het PAGO’ een van de vijf verplichte onderdelen van uw arbobeleid. Al heeft de ene organisatie er meer mee te maken dan de andere…

It takes two

Het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek staat nooit helemaal op zich. Omdat het moet passen bij de situatie op de werkvloer, is de inhoud gebaseerd op de risico-inventarisatie en -evaluatie. Terwijl de gegevens uit het PAGO op hun weer input kunnen zijn voor de RI&E. Het is dan ook niet alleen belangrijk dat de verschillende kerndeskundigen – bedrijfsarts, hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist en arbeid- en organisatiepsycholoog goed met elkaar samenwerken bij het bepalen van de inhoud. Ook ergonomen of leefstijlcoaches kunnen bijdragen aan een passend PAGO.

Basisregels

Hoewel er regels zijn over hoe vaak werkgevers een PAGO moeten aanbieden, wie inzage heeft in de gegevens en hoe lang ze bewaard moeten worden, ligt niet vast hoe vaak het onderzoek moet worden herhaald. Dat moeten zij in overleg met de OR, personeelsvertegenwoordiging of betrokken medewerkers vaststellen.

Verschillende risico’s

Omdat in iedere organisatie (en zelfs bínnen organisaties zelf) andere risico’s spelen, schrijft de arbowet niet voor welke gezondheidsaspecten het PAGO moet onderzoeken. Bij bepaalde risico’s bent u als werkgever echter wél verplicht het onderzoek aan te bieden. Dat is als binnen uw bedrijf bijvoorbeeld gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, ioniserende straling en jeugdigen.

Arbeidsomstandighedenspreekuur altijd optie!

Waar het PAGO voor iedere organisatie anders is, hebben wel alle medewerkers altijd het recht om een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Ook als zij niet ziek zijn maar bijvoorbeeld vragen hebben over de veiligheid van hun werk. Ze hoeven dit niet aan te vragen bij hun werkgever. Die er achteraf bovendien ook niet over geïnformeerd wordt. Wel kan de informatie die hij uit deze consulten krijgt, meenemen in zijn preventieadvies om mogelijke gezondheidsrisico’s aan te pakken en te voorkomen en duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Deskundige blik nodig?

Wilt u van gedachten wisselen over het aanwijzen (de inhoud van) het PAGO? Of heeft u een vraag die u graag even tegen een specialist aanhoudt? RondomWerk heeft arbo-ervaring met werkgevers in alle soorten, maten en branches. Neem daarom gerust vrijblijvend contact met ons op.

 

Wat RondomWerk voor u kan betekenen


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie