facebookpixel In zes stappen naar een goed verzuimbeleid - Rondomwerk

In zes stappen naar een goed verzuimbeleid

Door omzetverlies en vervanging kost een zieke medewerker al gauw anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn brutoloonkosten. En dan hebben we het niets eens over de (verzuim)gevolgen die dat extra werk door collega’s kan hebben.

Een goed verzuimbeleid levert dan ook meer op dan alleen geld. Het maakt helder hoe u als werkgever omgaat met ziekte en verzuim. Welke procedures zieke medewerkers en hun leidinggevenden moeten volgen. Welke middelen leidinggevenden kunnen inzetten en welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zij hebben. En hoe en wanneer zij externe deskundigen kunnen inschakelen.

Beter beleid in zes stappen

Maar hoe maakt u nu zo’n ziekteverzuimbeleid dat uw organisatie past als een handschoen? Dat aansluit bij de aard van uw organisatie, de grootte en bij de bedrijfscultuur? En dat ook nog eens in lijn is met het personeelsbeleid? Hieronder leest u welke onderwerpen uw ziekteverzuimbeleid in ieder geval moet behandelen om er beter van te worden…

  1. Preventie is key

Breng in kaart hoe u als werkgever inzet op het voorkomen van ziekte en hoe u omgaat met verzuim.

  1. Protocollen geven rust

Zet processen en hun verloop zwart op wit. Zo maakt u niet alleen voor alle betrokkenen helder wat hun rechten en plichten zijn. Protocollen laten ook zien dat voor iedereen dezelfde regels gelden voor bijvoorbeeld ziekmelden, verzuimcontrole, verzuimbegeleiding, re-integratie bij langdurig verzuim, loondoorbetaling bij ziekte en de verrekening van vakantiedagen.

  1. Verzuimtraining helpt

Zorg dat uw leidinggevenden zich bewust zijn van hun cruciale rol bij de begeleiding van een zieke medewerker. En geef hen voldoende tools om verzuimgedrag preventief te beïnvloeden, positieve verzuimgesprekken te voeren en het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

  1. Meten is weten

Is het ziekteverzuimpercentage in uw organisatie het gevolg van een paar langdurige verzuimgevallen of juist van veel en frequent verzuim? Periodieke analyse van de verzuimcijfers en oorzaken legt al snel de verzuimpatronen bloot. Daarmee heeft u handvatten om hoog ziekteverzuim aan te pakken en/of te voorkomen.

  1. Goede begeleiding voor alle partijen

Uw medewerker zoveel mogelijk ‘aangehaakt’ houden en zorgen dat alle betrokkenen doen wat ze moeten doen, zijn de allerbelangrijkste dingen om onnodige financiële en emotionele schade te voorkomen. Weet u niet zeker of u dat zelf in huis heeft? Schakel dan een casemanager in om het proces namens u te regisseren. Doordat deze gerichte aanbevelingen doet om het verzuim zoveel mogelijk te verkorten, advies geeft over interventies die u kunt inzetten en loonsancties en WGA instroom helpt voorkomen, betaalt een professional zich al snel terug.

  1. Conflicten in de kiem

Alle cijfers laten zien dat leidinggevenden die niet voor hun mensen staan en hun medewerkers niet ‘horen’, dat bekopen met een (fiks) hoger verzuim, terwijl u als werkgever financieel geprikkeld wordt om het ziekteverzuim laag te houden en uw arbeidsongeschikte medewerker zo snel mogelijk te re-integreren. Het bespreekbaar maken van verzuim tussen manager en medewerker is dan ook cruciaal. Beschrijf in uw ziekteverzuimbeleid daarom bijvoorbeeld ook de voorwaarden op basis waarvan uw zieke medewerker een second opinion kan krijgen.

Kosten in kaart?

Naast dat het verplicht is, heeft een goed verzuimbeleid veel en voor iedereen voordelen. Kunt u hulp gebruiken bij het maken en/of uitvoeren ervan? Vraag vrijblijvend een offerte [link naar offertepagina] aan. De kans is groot dat u voor hetzelfde geld al snel beter af blijkt.

Over ons

Van de mkb’er met vijf medewerkers op de loonlijst tot organisaties waar duizenden mensen werken, bij RondomWerk voelen werkgevers in alle soorten, maten en branches zich gehoord en geholpen. Onze casemanagers helpen hen in het nemen van goed gefundeerde beslissingen rondom het proces van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Altijd met respect voor de belangen van zowel de medewerker als de opdrachtgever.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie