facebookpixel Proces van Arbeidsdeskundig Onderzoek bij RondomWerk

Hoe verloopt een arbeidsdeskundig onderzoek bij RondomWerk?

Kan uw zieke medewerker op termijn terugkeren in het eigen werk? Of dient werk gezocht te worden in een andere functie binnen of buiten uw organisatie? Middels een arbeidsdeskundig onderzoek worden de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van uw medewerker helder in beeld gebracht. Maar hoe verloopt een arbeidsdeskundig onderzoek in de praktijk?

Het arbeidsdeskundig onderzoek zelf

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een organisatie- en functiebeschrijving en een FML. Na het doornemen van de aangeleverde stukken volgt een gesprek met de opdrachtgever en vervolgens met de medewerker. Vervolgens volgt er een afrondend driegesprek met de werkgever, medewerker en arbeidsdeskundige. Nadat de volledige informatie is verkregen wordt het arbeidsdeskundig onderzoek binnen twee weken in conceptvorm geleverd.

We brengen de arbeidsmogelijkheden voor u in beeld

De arbeidsdeskundigen van RondomWerk bieden met het arbeidsdeskundig onderzoek een professioneel oordeel over de mogelijkheden van de medewerker in het benutten van restcapaciteit in arbeid.

  • Is het eigen werk van uw medewerker nog passend?
  • Kan het passend gemaakt worden?
  • Zijn er andere passende functies binnen uw organisatie voor de medewerker?
  • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

Aan de slag met het arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidsdeskundigen van RondomWerk adviseren u duidelijk over de vervolgaanpak van het re-integratietraject. Dit is zeker aan de orde zodra het eerste ziektejaar eindigt of wanneer helder is dat terugkeer in eigen werk niet mogelijk is. Dan moeten er keuzes worden gemaakt over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen of een andere functie bij eigen of andere werkgever.

Poortwachterproof mede door duiding van de externe functies

Als een van de weinige bureaus toetst RondomWerk ook externe functies. Dat doen onze arbeids- deskundigen met een functieselectiesysteem, vergelijkbaar met het CBBS van UWV. Er vindt een geautomatiseerde voorselectie van beroepen plaats aan de hand van het  belastbaarheidsprofiel (FML, AML, IZP). De arbeidsdeskundige maakt vervolgens een keuze welke beroepen meegenomen worden op basis van werk- en denkniveau, rekening houden met het arbeidsverleden en het bewandelen van de korste weg naar werk. Daarmee biedt het advies meteen een goed vertrekpunt voor de begeleiding tweede spoor.

Wilt u ook een helder advies over de vervolgaanpak van de re-integratie?

Neem vandaag nog contact op met een van onze arbeidsdeskundige

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie