facebookpixel Arbeidsongeschiktheidsbeleid en de lange baan… - Rondomwerk

Arbeidsongeschiktheidsbeleid en de lange baan…

Zoveel veranderingen er op stapel staan in de arbeidsmarkt. Zo weinig gaan er komend jaar ook echt door. Dat is de conclusie als je het regeerakkoord er nog eens op naslaat. Ook de meeste beleidswijzigingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid zijn op de (middel)lange baan geschoven. Goed nieuws voor werkgevers? Mwah Eigenlijk alleen voor een aantal medewerkers die de afgelopen tijd de dupe zijn geworden van de opgelopen wachttijd bij het UWV. Lees maar even mee!

Het is geen nieuws dat UWV kampt met grote achterstanden bij de WIA-claimbeoordelingen. Eerder hebben we reeds bericht over de WIA-achterstanden bij het UWV. Ze slagen er meestal niet in om binnen de 104 weken wachttijd vast te stellen of zieke werknemers recht hebben op een WIA-uitkering. Om te voorkomen dat ze tijdelijk zonder inkomen komen te zitten, kunnen medewerkers wel een voorschotuitkering krijgen van UWV.

Terugvorderingsregeling verlengd

Tot zover geen probleem. Die ontstonden pas als werknemers in financiële problemen kwamen als zij geen recht bleken te hebben op een WIA-uitkering. En de, soms hoog opgelopen, voorschotten moesten terugbetalen. Om deze groep mensen te ontzien, riep het rijk een tijdelijk maatregel in het leven. Van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 hoefden deze voorschotten niet terugbetaald te worden. En kregen degenen die dat al wel gedaan hadden, het geld weer terug. Omdat de problemen bij UWV nog (lang?) niet opgelost zijn, is deze tijdelijke terugvorderingsregeling van voorschotten met een jaar verlengd. En geldt dus nog tenminste tot en met 31 december 2023.

(Ook) UWV

Een andere beleidswijziging op het gebied van arbeidsongeschiktheid die we hadden verwacht, is (ook) vooruitgeschoven en heeft te maken met (ook) te maken met UWV. Op 1 oktober 2020 werd een wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat moet ervoor zorgen dat het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de toets op de re-integratie-inspanningen door UWV. Een paar maanden later werd dat echter controversieel verklaard. Hoe het dan wel moet lopen, weet nog niemand. Invoering van de nieuwe wet is afhankelijk van parlementaire behandeling. Dat zal op zijn vroegst ‘ergens’ in 2023 zijn…

(Ook) WIA

Tot slot? Op korte termijn hoeven we ook geen aangepast WIA-criterium te verwachten voor werknemers in de Participatiewet die met loonkostensubsidie werken. Onderdeel van de wens om een lange termijn aanpak te ontwikkelen, is om met een integrale bril naar het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid te kijken. En zo te bezien welke verbeteringen er mogelijk zijn. In dat traject wordt ook de invoering meegenomen van een alternatief arbeidsongeschiktheidscriterium voor mensen die met loonkostensubsidie in de Participatiewet werken. Voorlopig zijn die instroomcijfers echter nog te beperkt om ‘iets van te vinden’. Er zijn immers nog niet veel medewerkers met loonkostensubsidie langer dan twee jaar ziek sinds de invoering van de Participatiewet. Al is ook dat een kwestie van tijd natuurlijk.

Compleet rapport?

Meer weten over (de invloed van) het regeerakkoord? Stuur even een mailtje. Dan sturen we u met alle plezier het ‘Prinsjesdagrapport’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met ons van gedachten wisselen over een van deze onderwerpen? Dat kan natuurlijk ook. Bel 085-040259 of mail naar info@rondomwerk.nl ons om een (virtuele) afspraak te maken.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach