facebookpixel WIA-achterstanden bij het UWV - Rondomwerk

WIA-achterstanden bij het UWV

Zo worden ze niet úw probleem of dat van uw medewerker!

De pandemie en een toename van het aantal aanvragen hebben bij het UWV de uitvoering van de WIA beoordelingen, de eerste jaarziektewet beoordelingen en de herbeoordelingen behoorlijk onder druk gezet. In haar jaarverslag 2020 geeft de organisatie aan dat de voorraad beoordelingen is opgelopen tot 85.422. Een toename van maar liefst 27% ten opzichte van het jaar ervoor. De organisatie denkt een aantal járen nodig te hebben om die weg te werken.

Dat is natuurlijk lastig voor het UWV. Maar met een beetje pech óók voor uw zieke medewerker die een WIA aanvraag doet. Die zal immers niet altijd zomaar het ‘gat’ kunnen dichten dat ontstaat als uw twee jaar loondoorbetalingsverplichting is verlopen en het UWV de WIA keuring niet binnen de wettelijke acht weken heeft afgerond…

Melding te late beslissing

Wat kunt u doen om te voorkomen dat problemen bij het UWV de uwe worden? Allereerst is dat een ‘melding te late beslissing’ indienen. Het UWV zal dan bevestigen dat zij uw melding heeft ontvangen en binnen twee weken alsnog een uitspraak doen.

Verzoek voorschot

Lukt het het UWV niet om de eerste ‘officiële’ betaling op tijd te doen, dan maakt zij op verzoek een voorschot over naar uw medewerker. Deze vergoeding loopt maximaal 42 dagen. Als achteraf blijkt dat dat bedrag te hoog was, dan zal hij het verschil natuurlijk moeten terugbetalen.

Risico op loonsanctie? Hou u gedeisd!

In een enkel geval kan de achterstand bij het UWV ook in uw voordeel uitpakken. Vreest u bijvoorbeeld een loonsanctie? Wees dan slim en hou u gedeisd. En vraag het UWV vooral níet binnen de wachttijd haast te maken met de beoordeling. Als zij de WIA aanvraag van uw medewerker namelijk zonder berichtgeving te laat beoordeelt, is de kans op een loonsanctie verkeken!

Wie-wat-WIA?

Vanaf de 93ste week dat uw medewerker ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Een arts en een arbeidsdeskundige bepalen dan de mate de aanvrager arbeidsongeschikt is en hoeveel procent hij nog kan verdienen van zijn oude loon. Als blijkt dat dat minder is dan 65%, dan komt hij voor een WIA uitkering in aanmerking.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie