facebookpixel Een bedrijfsarts als versneller, niet als obstakel

Waarom uw bedrijfsarts de bottleneck niet hoeft te zijn

Nederland kampt met een enorm tekort aan bedrijfsartsen. Een serieus probleem willen we onze arbeidsmarkt niet verder laten vastlopen. De bedrijfsarts is immers verantwoordelijk voor (de opstart van) de ziekteverzuimbegeleiding. Hoe een verdergaande samenwerking met een ervaren casemanager zorgt dat ook uw mensen niet langer ziek thuis zitten dan nodig? U leest het hier…

Voor medisch inhoudelijke advisering bent u als werkgever aangewezen op de bedrijfsarts. Zonder een eerste consult kunnen u en uw medewerker alleen niet verder. Het goede nieuws? Uw bedrijfsarts kan werkafspraken, procesmatige taken en specifieke bedrijfsgeneeskundige taken wel delegeren naar anderen met een eigen deskundigheidsgebied. En daarmee zorgen dat er schot in de (verzuim)zaak blijft.

Casemanager wordt medebehandelaar

Door de mogelijkheid te delegeren, mag ook een casemanager bijvoorbeeld een bedrijfsgeneeskundig dossier inzien en medische gegevens verwerken. Op het moment dat hij of zij in opdracht van de bedrijfsarts werkt, wordt deze dan gezien als medebehandelaar of teamlid. Natuurlijk beperkt de bevoegdheid zich wel tot wat nodig is om de taken te kunnen uitvoeren die de arts aan de casemanager heeft opgedragen.

Wie, wat, wanneer?

 

Bedrijfsarts alleen waar nodig

Nu het inzetbaar houden van medewerkers meer dan ooit ‘key’ is, zijn extra handjes voor de bedrijfsarts natuurlijk meer dan welkom. Door hen alleen in te zetten waar ze echt nodig zijn, zorgen we ervoor dat de (financiële en emotionele) schadelast van verzuim zoveel mogelijk beperkt blijft. Zieke medewerkers ‘aangehaakt’ blijven. En hun verzuim hun collega’s niet langer extra belast dan nodig. Om aan- en door te kunnen pakken in een verzuimtraject, is echter wel een vlekkeloze samenwerking nodig tussen bedrijfsarts en (ervaren) casemanagers. Alleen dan kunnen zij samen heldere en concrete afspraken maken. Met elkaar. En met de zieke medewerker.

Vlot van start

Omdat een goed begin het halve (rondom)werk is, zorgen wij dat zieke medewerkers altijd binnen vijf werkdagen op consult kunnen komen bij ‘hun’ bedrijfsarts. Vanaf dat moment is onze casemanager uw vaste aanspreekpunt. Deze ondersteunt u bij het opbouwen van een gedegen verzuimdossier en het bepalen van de re-integratiestrategie. Ook zet hij de eerste stappen in de re-integratie met de verzuimende medewerker en de leidinggevende. Natuurlijk altijd met de bedrijfsarts op de achtergrond. Die blijft immers verantwoordelijk voor de medische beoordeling.

Grip en zicht op verzuim

Wilt u ook vanaf de eerste dag grip en zicht op verzuim? En daarmee (heel veel) meer kans op een verhoogde inzetbaarheid van uw zieke medewerkers? Vraag een offerte op. Dan ziet u vanzelf hoe onbetaalbaar onze aanpak is.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach