facebookpixel Arbeidsdeskundig onderzoek brengt arbeidsmogelijkheden in beeld

Arbeidsmogelijkheden beter in beeld?

Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt, dient snel duidelijk te zijn wat het perspectief is van de zieke medewerker. Wanneer kan deze weer aan het werk? Kan de medewerker terug in het eigen werk? In een aangepaste functie? Of zijn er arbeidsmogelijkheden buiten de organisatie? Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt een goed beeld van de mogelijkheden van terugkeer in eigen of aangepast werk, binnen of buiten de organisatie.

HET ONDERZOEK ZELF

In het arbeidsdeskundig onderzoek worden door de onafhankelijke arbeidsdeskundige gesprekken gevoerd met de opdrachtgever en met de medewerker. Ook wordt de daadwerkelijke werkplek onderzocht. De organisatie- en functiebeschrijving, het Inzetbaarheidsprofiel en/of een deskundigenoordeel dienen als input voor de daadwerkelijke arbeidsdeskundige rapportage. Een advies over de vervolgaanpak en de toekomstige strategie is hierin cruciaal.

DUIDEN VAN EXTERNE FUNCTIES

Indien er een re-integratietraject tweede spoor dient te worden opgestart, is de arbeidsdeskundige rapportage uitgangspunt voor de zoekrichting. Echter, veel arbeidsdeskundige onderzoeken geven een beperkt beeld van de mogelijkheden van functies buiten de organisatie. Uiteraard is dit onderdeel van het creatieve samenwerkingsproces tussen de medewerker en zijn werkadviseur in de tweede spoor begeleiding. De arbeidsdeskundige van RondomWerk toetst wèl de externe functies met een functieselectiesysteem, vergelijkbaar met het CBBS van UWV of met de SBC 2010. Er vindt een globale geautomatiseerde voorselectie van passende beroepen plaats aan de hand van een aantal ingebrachte gegevens. Daarna vergelijkt de arbeidsdeskundige handmatig de functie-eisen en de functiebelasting met de persoonlijke- en de functionele mogelijkheden van de medewerker.

TOETSING MET UITZICHT OP EEN OPLOSSING

De geduide functies dienen als vertrekpunt voor het re-integratietraject tweede spoor. Voor de toekomstige zoekrichting op de huidige arbeidsmarkt. En als realistische onderbouwing indien er sprake is van beperkte arbeidsmogelijkheden.

VERDIENT UW ORGANISATIE OOK DE AANPAK VAN RONDOMWERK?

Bel vandaag nog met één van onze specialisten op 085 – 040 25 99.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach