facebookpixel Deze subsidie geeft uw langdurig zieke medewerkers meer tijd

Werkgever in zorg of welzijn? Deze subsidie geeft uw langdurig zieke medewerkers meer tijd!

Van de apotheek om de hoek tot het universitair medisch centrum en van de ambulancedienst tot de thuiszorg. Er is geen zorgaanbieder die niet liefst – kost wat kost – iedere werknemer aan boord houdt die ‘ie heeft. Ook als die ‘toevallig’ langdurig ziek is geworden. Gelukkig steekt de overheid hen nu de helpende hand toe. Met een nieuwe subsidie die u wellicht vandaag nog kunt aanvragen…

Hebben is houden

Met de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers stimuleert de overheid werkgevers om een vrijwillige verlengde loondoorbetaling af te spreken met werknemers die in het begin van de coronapandemie langdurig ziek zijn geworden. Op deze manier moet het mogelijk zijn meer langdurig zieke zorgmedewerkers te behouden voor de sector.

Tijd kopen

De € 1.100 per maand verlengde loondoorbetaling is een tegemoetkoming in de kosten van een langere periode voor herstel en re-integratie. Veel zieke medewerkers hebben of hadden die verlenging van de loondoorbetalingsperiode nodig doordat coronamaatregelen en de druk op de zorg hun re-integratie mogelijkheden behoorlijk beperkten.

Drie voorwaarden

Als werkgever in de sector zorg en welzijn kunt u de subsidie aanvragen als:
1. u met een medewerker na het tweede ziektejaar een verlengde loondoorbetaling van ten minste zes maanden heeft afgesproken.
2. uw medewerker tussen maart en eind december 2020 langdurig ziek werd.
3. het UWV uw vrijwillige verlenging heeft bevestigd.

Alle vinkjes?

Vinkt u alle voorwaarden af? Dan kunt u een voorschot krijgen op basis van de afgesproken duur van de verlenging (maximaal 12 maanden). Blijkt de periode van loondoorbetaling achteraf korter dan de afgesproken verlenging – bijvoorbeeld doordat uw medewerker weer volledig aan het werk is gegaan, of juist is overleden – dan betaalt u het te veel ontvangen bedrag natuurlijk terug.

Niks hoeft, alles helpt

Het feit dat deze regeling er nu is, betekent overigens niet dat u verplicht bent de loondoorbetaling aan uw zieke medewerker te verlengen. U doet dat alleen als u beiden denkt dat meer re-integratietijd kan helpen terug te komen in het oude werk. In hoeverre de subsidie kostendekkend is, hangt trouwens af van het salaris en het aantal uren dat uw medewerker bij u in dienst is. Het bedrag van € 1.100 is gebaseerd op een gemiddeld salaris en een gemiddelde deeltijdfactor.

Zo vraagt u de subsidie aan

Vooralsnog zijn er drie tijdvakken waarin u de subsidie kunt aanvragen. Het eerste is net gestart en loopt tot en met 31 juli 2022. Daarna volgen nog twee tijdvakken van drie maanden. Via deze link komt u direct bij de aanvraag uit.

Even hardop (mee)denken?

Wilt u meer weten over de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers? En/of een open gesprek voeren over de kansrijkheid van een verlengde loondoorbetaling voor een van uw medewerkers? Maak een belafspraak met een van de specialisten van RondomWerk. Dan is het eerste advies snel verdiend.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie