facebookpixel Arbodienstverlening - Rondomwerk

Arbodienstverlening

Is uw arbodienstverlening ook (meer dan) een verplicht nummer?

Of u nu werk geeft aan één of 5001 medewerkers, u bent verplicht een basiscontract te hebben met een (BIG-geregistreerde) bedrijfsarts. Omdat u – ook verplicht – als werkgever nu eenmaal een goed arbo- en verzuimbeleid moet voeren. Maakt dat uw arbodienstverlening tot een verplicht nummer dat u comfortabel afvinkt? Of kunt u meer halen uit de band die u samen opbouwt?

Samen voor een vitale organisatie

De emotionele en financiële schade die verzuim en arbeidsongeschiktheid met zich kunnen meebrengen, loopt al snel op. Niet gek dat u bij arbodienstverlening vooral denkt op het moment dat u te maken heeft of krijgt met verzuim. Toch kan professionele arbo- en verzuimbegeleiding veel meer betekenen voor uw organisatie. Denk maar eens aan betrokken en gemotiveerde medewerkers die goed in hun vel en rol zitten. Plezier hebben in het werk. En zo met u meebouwen aan een vitale organisatie.

Arbodienstverlening die Langdurig verzuim voorkomt

Casemanagers van RondomWerk zijn dan ook niet alleen gefocust op het zo goed mogelijk begeleiden van individuele dossiers, de timings in de gaten houden en het goed en soepel laten verlopen van de re-integratie van uw zieke medewerker(s). Ze kijken ook waarom bepaalde medewerkers regelmatig verzuimen. En welke ondersteuning kan helpen langdurig verzuim te voorkomen. Bijvoorbeeld door u te helpen met het opzetten van een goed gezondheids- en verzuimbeleid. U van verzuimrapportages te voorzien. En de evaluatie van uw beleid te waarborgen.

Bedrijfsartsen die uw organisatie kennen

Omdat bij RondomWerk het inzetbaar houden van medewerkers hoge prioriteit heeft, is de adviserende rol van de bedrijfsarts belangrijk. Daarom selecteren wij voor uw organisatie altijd (een) vaste, BIG registreerde bedrijfsarts(en) die wij ook ‘inwerken’ in uw organisatie en coachen waar nodig. Samen met uw bedrijfsarts werken wij namelijk actief aan verzuim voorkómen. Door werkplekken te inspecteren als daartoe aanleiding is, vragen medewerkers te beantwoorden en in gesprek te zijn en blijven met u, uw OR en/of uw leidinggevenden.

Leidinggevenden die zich bewust zijn van hun rol Zijn in uw organisatie leidinggevenden de eerst aangewezen personen om verzuim in goede banen te leiden? Ook dan spelen we graag een rol in uw verzuimaanpak. Zo kunnen wij leidinggevenden coachen, adviseren en trainen in het preventief beïnvloeden van verzuimgedrag, het voeren van verzuimgesprekken en in de bewustwording van hun rol in het proces.

Casemanagers die helpen waar nodig

Onze ©ROV- of RCCM-gecertificeerde casemanagers zijn de spin in het web van uw arbo- en verzuimbeleid. Zo zorgen zij vanaf dag één voor grip en zicht op (de reden van) verzuim, maken zij heldere afspraken met zieke medewerkers, leggen de mogelijkheden vast, beschrijven hoe de re-integratie bevorderd kan worden en hoe het opbouwschema eruit ziet. Omdat RondomWerk zich al meer dan 16 jaar een betrouwbare partij toont, kunnen zij daarnaast putten uit een groot netwerk van deskundigen die in te zetten zijn wanneer nodig. Tot slot – maar zeker zo belangrijk – ondersteunen onze casemanagers uw bedrijfsarts(en) naast inhoudelijk ook administratief (bijvoorbeeld door het inplannen van spreekuren). Zo weet u zeker dat uw medewerkers altijd binnen vijf werkdagen op consult kunnen komen. Bij spoed kunnen zij zelfs binnen 48 uur terecht.

Arbodienstverlening Vrijblijvend vergelijken?

Heeft u het idee dat u meer zou kunnen bereiken met uw arbodienstverlening? Of heeft u andere vragen over uw arbo- en verzuimbeleid? Stel ze gerust aan een van onze arbospecialisten. En vraag ter vergelijking ook meteen ons kostenplaatje op. Zonder enige verplichting uiteraard…

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie