facebookpixel Voorkom brokken op het 1ste spoor - Rondomwerk

Voorkom brokken op het 1ste spoor

DRIE TIPS OM RE-INTEGRATIE TE VERSOEPELEN

‘Ik hoor niets dus mijn werkgever is vast niet geïnteresseerd in mijn herstel’. ‘Mijn andere collega heeft een nieuwe functie gekregen, waarom ik dan niet?’. ‘Mijn medewerker kan wel op vakantie, hoezo kan zij dan niet werken? Onbedoeld kan langdurig verzuim zelfs de beste arbeidsrelatie – en daarmee de re-integratie – op gespannen voet zetten. Want nemen wantrouwen en aannames eenmaal een loopje met de betrokkenen? Dan wordt het snel moeilijker een goede oplossing te vinden binnen het 1ste spoor. Met alle nadelige gevolgen voor werkgever en werknemer van dien. Niks aan te doen? Wel met deze drie tips…

 1. Blijf communiceren en leg uit

Met elkaar in gesprek blijven. Het klinkt zo eenvoudig, maar is het niet altijd. Soms laat de hectiek van de werkdag het niet toe dat je contact onderhoudt met je zieke medewerker. Of laat je hem of haar liever met rust om de behandeling of herstel niet in de weg te zitten. Maar pas op. Uw medewerker kan een goed bedoeld ‘niet lastig vallen’ ook ervaren als ‘ze zijn niet met mij bezig’ of ‘ze vinden mij niet belangrijk’. Met als gevolg dat de drempel om re-integratiewerkzaamheden op te pakken met de dag hoger wordt. Door contact te houden en afspraken te maken over wanneer je elkaar weer spreekt, verklein je die kans. Sluit daarom elk contact af met een afspraak; of het nu gaat om een actie of een gepland vervolgcontact.

Bespreek ook waarom je het belangrijk vindt om afspraken te maken. Veel medewerkers kennen de Wet verbetering poortwachter niet. Zij hebben geen idee van de rechten en plichten die zij in kader van re-integratie hebben. Uitleg doet wonderen en kan het gevoel van ‘ze geloven niet dat ik ziek ben’ voorkomen. Hierdoor is helder welk doel je deelt in de re-integratie.

2. Geef geen valse hoop

Komt uw medewerker re-integreren, maar is de oude functie nog een stap te ver? Dan lijkt een tijdelijke functie creëren een goede oplossing voor zowel werkgever als werknemer. En dat is het vaak ook. In ieder geval tijdelijk. De ervaring leert namelijk dat meer dan drie maanden ‘gecreëerde arbeid’ uw medewerker – en collega’s én het UWV – de valse hoop geeft dat u deze functie ook wel duurzaam kunt bieden. Naast een teleurgestelde medewerker, is ook het UWV hiervan niet gediend. Zo loopt u niet alleen het risico op een loonsanctie. U verspilt ook waardevolle tijd die uw medewerker kan benutten om binnen het 2de spoor wél duurzaam werk te vinden. Wees als werkgever dus altijd duidelijk over het doel en de duur van een tijdelijke functie.

3. Sorteer voor op wettelijke termijnen, denk in mogelijkheden

Heeft u het onderbuikgevoel dat uw zieke medewerker ‘zoekend’ is? Dat er vragen spelen als ‘past dit werk of deze werkomgeving mij nog?’ Dan bent u niet verplicht de wettelijke termijn van een jaar af te wachten om met loopbaanoriëntatie aan de slag te gaan. Ook al kan het ‘eng’ zijn het gesprek aan te gaan, de behoefte is er soms al wel. In zo’n geval kan de toekomst bespreekbaar maken veel frustratie voorkomen. De werknemer voelt zich gezien en ervaart een werkgever die wil meedenken. Soms kan zo’n gesprek ook al in het eerste jaar leiden tot een opstart van een 2de spoor; omdat u beiden ziet dat dáár de kansen liggen. Of ligt de (maatwerk)oplossing in vervroegd pensioen. Hoe dan ook: laat de medewerker zelf de regie nemen en push niet.

Spoor 1 respectvol aangepakt? Dan ook grote kans op soepel 2de spoortraject!

Alle goede inspanningen van werkgever en medewerker ten spijt. Soms is passende arbeid gewoon niet beschikbaar en kan uw medewerker het eigen werk niet meer oppakken. Schakel dan tijdig met RondomWerk om een 2de spoortraject op te starten. Als u gedurende de re-integratie rekening heeft gehouden met bovenstaande tips, zien wij dat onze 2de spoortrajecten ook soepel verlopen en de slagingskans groter is. En heeft uw medewerker alle kans op een fijne, nieuwe baan.

Vraag het de casemanager

Heeft u het gevoel dat de re-integratie met uw medewerker stroef verloopt en u beiden beter verdient?  Twijfelt u over de te nemen stappen in de re-integratie of wilt u gewoon eens sparren? Of heeft u andere vragen naar aanleiding van dit artikel?

Stel ze aan één van onze casemanagers, Judy de Jonge, Coryne Jansen, Eveline Couwenberg, Carine Rensen of Mireille van Leeuwen. Zij zijn bereikbaar op 085 – 040 25 99 of via info@rondomwerk.nl.

    Automatisch onze artikelen ontvangen tijdens de RondomWerk-weken?

    Meld je aan. Ze stoppen vanzelf


    Kunnen wij U ergens mee helpen?

    Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

    - Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach