facebookpixel Doe ik voldoende aan re-integratie? - Rondomwerk

Doe ik voldoende aan re-integratie?

Zekerheid geeft rust

Bij ziekte van uw medewerker dient u als werkgever ervoor te zorgen dat de medewerker zo snel en volledig mogelijk kan terugkeren in arbeid, zodat een onnodig beroep op een WIA uitkering wordt voorkomen. Vindt u het moeilijk om overzicht te houden in de veranderende wet- en regelgeving bij arbeidsongeschiktheid?  Als werkgever heeft u verplichtingen in de re-integratiebegeleiding van uw medewerker. Maar op welk moment moet welke actie worden genomen? De casemanager van RondomWerk is de aangewezen persoon om deze processen namens u te regisseren.

Goede verzuimbegeleiding betaalt zich terug

Met een goede verzuimbegeleiding door de casemanager wordt u als werkgever geadviseerd of voert de casemanager deze werkzaamheden voor u uit. De focus ligt hierbij op het zo goed mogelijk begeleiden van individuele dossiers met een zo spoedig mogelijk herstel in werk naar vermogen. Onze casemanager zorgt ervoor dat iedere betrokkene doet wat hij moet doen om de schadelast als gevolg van verzuim en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken.

WIA-dossiercheck

Wanneer een re-integratiedossier op orde en volledig is, geeft het bij de WIA aanvraag een compleet beeld van de re-integratie aan het UWV. Van de belastbaarheid van de medewerker, de belasting in de oorspronkelijke functie, het handelen van de bedrijfsarts, de verrichte inspanningen tot aan het behaalde re-integratieresultaat. Onze geregistreerde en onafhankelijke casemanager (Crov /Rccm) kan het WIA-dossier van uw medewerker tussentijds beoordelen op tijdigheid, volledigheid en inhoud. Hij voert, doorgaans op 26 en/of 42 weken na de eerste ziektedag, een dossieranalyse uit van uw langdurig arbeidsongeschikte werknemer. En doet aanbevelingen om de verzuimduur te verkorten, interventies in te zetten om een loonsanctie en WGA instroom te voorkomen. Alle documenten rond het dossier worden verzameld. Op basis van de ontvangen stukken (beschrijving dossier, ondernomen stappen en documenten rond de Wet verbetering poortwachter) brengt hij advies uit.

Respectvol naar medewerker en opdrachtgever

Soms is er sprake van een eerder afgegeven deskundigenoordeel. Welke acties moeten worden ondernomen door werkgever of medewerker? Wij kunnen u ook ondersteunen met het opvolgen en uitvoeren van de nodige acties. Maar altijd met respect voor de situatie van zowel de medewerker als de opdrachtgever.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach