facebookpixel "Re-integratie tweede spoor: Voordelen voor u en uw medewerkers

Wat brengt re-integratie tweede spoor uw organisatie en zieke medewerker?

In de brief van 22 december 2016 licht minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werking van de inzet van tweede spoor begeleiding toe. Maar ook hoe de effectiviteit van re-integratie tweede spoor verder verbeterd kan worden.

Wat kan nog wel?

Het stelsel is erop gericht dat werknemers die ziek of gedeeltelijk ziek zijn werken naar vermogen. Wat kan nog wel? Samen zijn werkgever en werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. In eerste instantie wordt onderzocht of de medewerker kan terugkeren in het eigen of aangepast werk, terugkeer in het eerste spoor. Als dat niet meer mogelijk is, start de begeleiding tweede spoor.

58% werkgevers te maken met langdurig verzuim

Uit onderzoek blijkt dat 58% van de onderzochte werkgevers de afgelopen vier jaar te maken heeft gehad met langdurig ziekteverzuim. Een kwart van deze 58% heeft een tweede spoor begeleiding gestart. Ruim een derde hiervan leidt tot een werkhervatting, ook bij RondomWerk. De helft hiervan komt weer bij de eigen werkgever terecht.

Re-integratie tweede spoor zinvol

De minister vindt niet dat – wanneer een tweede spoor begeleiding niet tot een werkhervatting leidt – het tweede spoor zinloos is geweest. Want het starten in aangepast of ander werk is tenslotte niet voor iedereen op korte termijn haalbaar. De activiteiten in de begeleiding tweede spoor dragen zeker bij aan maatschappelijke betrokkenheid. En de afstand tot de arbeidsmarkt vergroot hierdoor niet verder.  En de medewerker heeft zijn sollicitatievaardigheden verder ontwikkeld en getraind.

Knelpunten inzet tweede spoor

Veel werkgevers geven aan knelpunten te ervaren bij de inzet van begeleiding tweede spoor. 84% geeft aan dat het moeilijk is een nieuwe werkgever te vinden voor de medewerker. Veel werkgevers ervaren ook een gebrek aan grip op het tweede spoor en vinden dat de kwaliteit van de re-integratiedienstverlening vaak tekort schiet. Gelukkig beoordelen onze opdrachtgevers RondomWerk met een dikke 8!

Naar een baan die past

Bij RondomWerk plaatsen we 35% van de medewerkers in het tweede spoor, waarvan ongeveer de helft in eigen of aangepast werk bij de eigen werkgever. Door genoeg aandacht te schenken aan de vaardigheden, zoekrichting en persoonlijke kwaliteiten van de medewerker. Door individuele en persoonlijke aandacht. Door helder te zijn over de financiële consequenties. Door iedere keer op zoek te gaan naar een passende werkervaringsplaats. Door korte lijnen met de werkgever, telefonisch of via mail. Met ‘het oog op de bal!’

Want als iemand een persoonlijke aanpak verdient, bent u het.

In ons volgend nieuwsbericht gaan we in op de maatregelen om de werking van het tweede spoor te verbeteren binnen het stelsel.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie