facebookpixel Casemanager of kameleon? - Rondomwerk

Casemanager of kameleon?

NVAB presenteert nieuwe leidraad casemanagement

De ene casemanager is de andere niet. Waar de een taken van de bedrijfsarts kan overnemen, ‘beperkt’ de ander zich tot het in goede banen leiden van de procedure. Nu hoeven die verschillende gedaantes geen probleem te zijn. Als voor iedereen maar duidelijkheid is wat ‘ie mag verwachten van ‘zijn’ casemanager –  en vooral ook: wat niet. Om dát duidelijk te maken, heeft de NVAB in een nieuwe leidraad de rolverdeling en verantwoordelijkheden verhelderd wanneer casemanagers zonder duidelijke afspraken taken van de bedrijfsarts overnemen. En daar hebben wij dan weer een handig schemaatje van…

Wie ben ik?

Even terug naar het begin; de casemanager. Wie of wat was dat ook alweer precies? Daar is de definitie gelukkig duidelijk over.

Een casemanager is een tussenpersoon, niet zijnde de eigen bedrijfsarts of zijn waarnemer, die zich actief bezighoudt met het verzuimproces van een medewerker. Een casemanager kan de volgende ‘soorten’ taken hebben:

 1. Taken die onderdeel uitmaken van verzuimbegeleiding in medische zin
 2. Taken als bewaker of procesbegeleider van verzuimbegeleiding
 3. Andere taken zoals bijvoorbeeld die van reïntegratiecoach

Directe of indirecte werkrelatie?

Hoe de werkrelatie tussen een casemanager en bedrijfsarts is, is afhankelijk van wie de casemanager inschakelt. Zo kan het zijn dat de casemanager onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts werkt. Maar kan hij of zij ook namens ‘een derde’  handelen. Rechtstreeks voor de werkgever bijvoorbeeld. Of namens hem in opdracht van een arbodienst, verzekeraar of re-integratiebureau.

Interessant. Maar wie is er eigenlijk verantwoordelijk?

Ook daar kunnen we duidelijk over zijn. De bedrijfsarts is verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding. Conform de Wet verbetering poortwachter en de Regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar heeft de werkgever de regie over het ziekteverzuimproces.

Delegeren mag

Voor medisch inhoudelijke advisering is de werkgever aangewezen op de bedrijfsarts. Deze blijft altijd eindverantwoordelijk voor het totaal van de medische aspecten van de verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts kan echter wel werkafspraken, procesmatige taken en specifieke bedrijfsgeneeskundige taken delegeren naar anderen met een eigen deskundigheidsgebied. Daarmee draagt de bedrijfsarts de verantwoordelijkheid voor die taken en voor de inhoud van hun advies over op de ‘gedelegeerden’.

Casemanager wordt medebehandelaar

Door deze mogelijkheid taken te delegeren, mag ook een casemanager een bedrijfsgeneeskundig dossier inzien en medische gegevens verwerken. Op het moment dat hij of zij in opdracht van de bedrijfsarts werkt, wordt de casemanager gezien als medebehandelaar of teamlid. Natuurlijk beperkt de bevoegdheid zich wel tot wat nodig is om de taken te kunnen uitvoeren die de arts heeft de casemanager heeft opgedragen.

Wie, wat, wanneer?

De casemanagers van RondomWerk

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het opbouwen van een verzuimdossier waar geen speld tussen te krijgen is? Het bepalen van de re-integratiestrategie? Of het indienen van een WIA aanvraag? Dan is het een gerust gevoel dat iedere casemanager bij RondomWerk CROV of RCCM gecertificeerd is. En de taken altijd uitvoert in samenwerking met de bedrijfsarts die verantwoordelijk is voor de medische beoordeling. Natuurlijk adviseert hij of zij u ook direct hoe u de verzuimduur kunt verkorten en welke acties u kunt – of moet – ondernemen om zowel uw bedrijf als uw medewerker zo goed mogelijk uit de situatie te loodsen.

  Automatisch onze artikelen ontvangen tijdens de RondomWerk-weken?

  Meld je aan. Ze stoppen vanzelf


  Bron: Leidraad casemanagement herziening NVAB

  Kunnen wij U ergens mee helpen?

  Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

  - Jules van Zundert, Directie