facebookpixel Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte - Rondomwerk

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Wanneer een medewerker twee jaar ziek is en er geen uitzicht op herstel binnen een half jaar is kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of middels wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst bedingen. Bij het ontslag heeft de zieke werknemer recht op een transitievergoeding. Voor werkgevers komt het betalen van de transitievergoeding bovenop de kosten die ze maken voor de re-integratie en het twee jaar doorbetalen van het loon. De gemaakte kosten van de transitievergoeding gaat het kabinet nu met terugwerkende kracht compenseren.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

De compensatie van de transitievergoeding na twee jaar ziekte geldt voor vergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn uitbetaald. Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie. Er gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling:

 • De werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte of de werknemer is qua uren tenminste 20% verminderd in zijn contract vanwege langdurige ziekte
 • De werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer
 • Op grond van de wet had de werknemer recht op een transitievergoeding

Hoogte van de compensatie

Voor de transitievergoeding wordt elke jaar een wettelijk maximum bedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan:

 • Het maximumbedrag van de transitievergoeding (behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag)
 • Het loonbedrag dat de werkgever tijdens de loonsdoorbetalingsverplichting heeft voldaan
 • De compensatie kan niet hoger zijn dan de vergoeding die zou zijn uitbetaald bij een maximale duur van het dienstverband
 • Wanneer het dienstverband later is geëindigd dan de loondoorbetalingsverplichting dan wordt deze extra periode niet vergoed
 • Extra loonkosten door een loonsanctie worden niet vergoed
 • Er wordt geen wettelijke rente gecompenseerd

Hoe vraagt u de compensatie aan?

Vanaf 1 april 2020 staat er een digitaal formulier op het werkgeversportaal van het UWV. De werkgever moet daarbij aantonen dat er aan de voorwaarden is voldaan. De volgende gegevens zijn daarbij nodig:

 • De arbeidsovereenkomst
 • Bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst
 • Bewijs van de hoeveelheid brutoloon dat de werkgever heeft betaald tijdens de hele periode van ziekte. Hiervoor dient u twee loonstroken mee te sturen. Eén loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was en de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken
 • Berekening van de hoogte van de transitievergoeding
 • Betaalbewijs dat de volledige transitievergoeding is voldaan

Wilt u onnodige kosten rondom ziekteverzuim voorkomen neem dan vrijblijvend contact op met een van onze casemanagers.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie