facebookpixel De praktijkondersteuner - Rondomwerk

De praktijkondersteuner

Extra handen voor de bedrijfsarts

Het is geen nieuw probleem. Maar wel één waar we allemaal regelmatig tegenaan lopen: er zijn meer ziekmeldingen dan de Arbo-artsen aankunnen. Een tekort dat niet wordt opgevangen door het aantal inschrijvingen in de opleidingen bedrijfsgeneeskunde. Integendeel zelfs. Sinds een paar jaar zien we gelukkig steeds meer praktijkondersteuners die – net als bij veel huisartspraktijken – de bedrijfsarts veel werk uit handen kunnen nemen.

Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) is een nieuwe beroepsgroep, die natuurlijk goed ingevoerd is in het brede takenpakket. Dat kan zijn doordat de POB een éénjarige opleiding gevolgd heeft. Maar ook zowel BIG-geregistreerde als niet BIG-geregistreerde professionals kunnen als POB worden ingezet. Hoe dan ook: hij of zij werkt altijd nadrukkelijk in een verlengde arm constructie onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts.

Volgens de regels

De bevoegdheden en het takenpakket van de praktijkondersteuner zijn natuurlijk ingericht volgens de leidraad casemanagement en taakdelegatie van de NVAB. Zo kan een POB bijvoorbeeld een arbeidsanamnese afnemen, een probleemanalyse voorbereiden en werkgever en medewerker ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak. Uiteraard altijd in overleg met en in opdracht van de bedrijfsarts.

Dubbel profijt

Naast deze werkzaamheden kan een praktijkondersteuner de bedrijfsarts ook onderdelen van de verzuimbegeleiding uit handen nemen. En zelfs preventieve taken zoals werkplekonderzoek en PMO. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Het werk wordt aantrekkelijker gemaakt voor geneeskundestudenten omdat de bedrijfsarts zich meer kan concentreren op de complexere bedrijfsgeneeskundige zaken. En uw zieke medewerker wordt sneller – maar toch met alle aandacht – gezien en begeleid in zijn proces.

Iedereen blij?

Zeker weten. Niet alleen omdat de vraag naar bedrijfsgeneeskundige zorg en arbodienstverlening nog steeds blijft toenemen. Of omdat de blijvende aandacht voor verzuimbegeleiding, meer aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers die steeds later met pensioen gaan, meer werk betekenen voor bedrijfsartsen en arbodiensten. En last but not least: re-integratie is nooit gebaat bij een lange wachttijd. Uiteindelijk wil nu eenmaal niemand onnodig lang thuiszitten…

    Automatisch onze artikelen ontvangen tijdens de RondomWerk-weken?

    Meld je aan. Ze stoppen vanzelf


    Kunnen wij U ergens mee helpen?

    Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

    - Jules van Zundert, Directie