facebookpixel Duurzame inzetbaarheid een modewoord? - Rondomwerk

Duurzame inzetbaarheid een modewoord?

Over de definitie duurzame inzetbaarheid wordt de laatste jaren veel gesproken. Het is een modewoord geworden waar elke werkgever mee aan de slag lijkt te gaan. Zeker nu er in veel sectoren een krappe arbeidsmarkt ontstaat. Maar wat is duurzame inzetbaarheid nu echt en wat kunt u eraan doen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren?

Definitie duurzame inzetbaarheid

Onder de definitie duurzame inzetbaarheid verstaan wij de mate waarin men zijn of haar huidige en toekomstige werk kan en wil blijven uitvoeren tot de pensioengerechtigde leeftijd. In dit artikel gaan we verder in op hoe u de behoefte van de medewerkers in beeld brengt en welke interventies ingezet kunnen worden.

Maak duurzame inzetbaarheid bespreekbaar

Wanneer u aan de slag gaat met duurzame inzetbaarheid is het belangrijk om de juiste interventies in te zetten. Maar hoe komt u tot deze interventies en welk effect heeft u voor ogen? Om duurzame inzetbaarheid te laten werken is het belangrijk dat u vanaf het begin draagvlak en betrokkenheid creëert bij de medewerkers. Ga in gesprek met de medewerkers en stel vast waar hun behoefte ligt en waar ze problemen zien hoe het huidige of toekomstige werk vol te houden is. Analyseer deze bevindingen samen met de voor uw organisatie relevante kengetallen. Waar valt verbetering te halen en welke verbeteringen dragen bij aan de bedrijfsdoelstellingen?

Meer dan gezondheid

De enige constante lijkt de continue veranderingen op de arbeidsmarkt. Bestaan de huidige functies over enkele jaren nog wel en hoe moeten medewerkers zich ontwikkelen om de toekomstige functie uit te kunnen voeren? En past de leiderschapsstijl van uw leidinggevende nog in de toekomst en stimuleert en faciliteert deze de medewerkers genoeg om zich te blijven ontwikkelen? Wanneer de werkzaamheden gaan veranderen of medewerkers het werk niet meer optimaal kunnen uitvoeren breng dan tijdig in beeld hoe medewerkers (om)geschoold kunnen worden naar de nieuwe of beter passende functies. Faciliteer en ondersteun uw medewerkers ook in het maken van keuzes in hun eigen loopbaan. Maar leer uw leidinggevenden hoe ze medewerkers hierin kunnen coachen.

Ga voor vitaal

Hoe halen medewerkers meer uit minder productieve uren? Hoe kunnen beweegmomenten ingepast worden in computerwerkzaamheden? Of voor, tijdens en na vergaderingen? Worden voorvallen uit de privésituatie meegenomen naar het werk? Hoe kan er bij onrust vanuit privé of zakelijke druk toch ontspannen aan de dag begonnen worden? Dit zijn allemaal vragen waarin uw medewerkers ondersteund kunnen worden om aan de slag te gaan met hun eigen vitaliteit.

Mocht u er even niet uitkomen

Het verbeteren en borgen van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers is een pittige klus. De adviseurs van re-integratiebureau RondomWerk hebben hier al ruime ervaring mee en helpen u graag verder.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie