facebookpixel Diabetes & (toegang) tot de werkvloer - Rondomwerk

Diabetes & (toegang) tot de werkvloer

DIABETES & (TOEGANG) TOT DE WERKVLOER
Nou en! … or call to action?
door Ernst Jurgens, bedrijfsarts KLM

diabetes-en-werk-reintegratie-re-integratie-begeleiding-tweede-spoor-outplacement

Big five to remember:

Mindset: Alles is mogelijk, tot dat blijkt dat het niet (meer) kan!
Pas op voor ‘Diabeet’: iemand is geen diabeet, maar heeft diabetes, waar die mee functioneert. Er is een werknemer actief op de werkvloer … met zijn diabetes.
De nieuwe definitie van Gezondheid (Huber et al. 2013) is ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Proactieve, Preventieve Arbeidsgerelateerde Diabetes zorg. Call to action!
Niet wachten! Actief handelen op vroegtijdige signalen (profiel). Alles is mogelijk tot blijkt dat het niet kan of mag.        

Gezamenlijke besluitvorming gericht op behoud van werk of terugkeer naar werk
Behoeden & Behouden                               

Adaptatiemodel (Holistische benadering) of Controlemodel?
Behandeling en begeleiding leggen nadruk op controlemodel waardoor er onvoldoende afstemming is met het werk. Dit geldt voor mensen met diabetes, maar ook voor medewerkers met andere chronische aandoeningen.

reintegratie tweede spoor begeleiding

reintegratie tweede spoor begeleiding

 
De mindset van bedrijfsarts en verzekeringsarts over mensen met DM:
Het risico op bedrijfsongevallen met medewerkers met diabetes is verschillende malen onderzocht. Uitkomst is dat er GEEN bewijs is gevonden dat diabetes bijdraagt aan het ontstaan van bedrijfsongevallen, mits iemand goed wordt behandeld.

– Niet belemmeren o.b.v. achterhaalde kennis (bijv. A1c) = Control
– Faciliteer vanuit Adaptatiemodel

Selectie voor beroepen op basis van competenties
– Tenzij bijzondere (?) eisen aan de orde (Control)
– Hypo-unawareness is herstelbaar (Adaptatie)

Bedrijfsartsen of Verzekeringsartsen hebben rol bij:
– Toeleiding arbeidsmarkt mogelijk maken (Adaptatie)
– Duurzame inzetbaarheid helpen borgen (Adaptatie)
– Discriminatie voorkomen
– Medicatie opbouw afhankelijk maken van Adaptatiemodel

Er is sprake van vermoeidheid voor werkenden met diabetes. Is deze vermoeidheid werkgerelateerd, taak gerelateerd, conditie gerelateerd, diabetes gerelateerd, stress gerelateerd of deficiëntie gerelateerd? Als bedrijfsarts dien je deze informatie goed uit te vragen.

Als laatste komen in de inleiding ook de kansen op bijkomende klachten aan het bewegingsapparaat aan de orde en de noodzaak tot bewegen bij deze bijkomende klachten. Uit onderzoek blijkt eveneens dat de prevalentie van depressie significant hoger is bij mensen met T2D. Kortom, een dagelijkse en levenslange intensieve zelfzorg voor mensen met diabetes is noodzakelijk.

werkfactoren-die-diabetes-veroorzaken-reintegratie-tweede-spoor-wga-begeleiding

 

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie