facebookpixel Duurzame inzetbaarheid begint met een gedegen analyse

Duurzame inzetbaarheid begint met gedegen een analyse

Welke werkgever wil dat niet? Een organisatie met betrokken, vitale en gemotiveerde medewerkers. Maar hoe creëert u dit en waar liggen de kansen op het gebied van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? Om een goede start te maken is het van belang dat u inzichtelijk krijgt waar de behoeftes en kansen liggen. Een goede analyse is dan onontkoombaar!

WAT LEEFT EN SPEELT?

Wanneer u als werkgever de duurzame inzetbaarheid van de organisatie wilt bevorderen, is het noodzakelijk om draagvlak te creëren. Waar liggen de behoeftes van uw medewerkers en welke acties zien uw medewerkers als zinvol? Liggen deze behoeftes en acties ook in lijn met de richting waar uw organisatie naar toe gaat? Allemaal vragen welke in de analyse meegenomen moeten worden. Het is de eerste stap naar het creëren van draagvlak en het ontwikkelen van een passend plan ter bevordering van duurzame inzetbaarheid in uw organisatie.

VERANKER DUURZAME INZETBAARHEID IN BELEID!

Nog te vaak worden interventies ter bevordering van duurzame inzetbaarheid ad-hoc ingezet. In deze situaties zien we dat terugval op de loer ligt en de verbetering niet blijft hangen. Om het ook echt DUURZAME inzetbaarheid te laten zijn, adviseren wij om dit te verankeren in het beleid. Door de juiste interventies te kiezen, die bijdragen aan de ontwikkeling van uw medewerkers en organisatie, zal het rendement van duurzame inzetbaarheid hoger zijn. Maak helder wat de resultaten zijn en koppel deze waar mogelijk aan de bestaande KPI’s.

MET PLEZIER NAAR EEN GEZONDE TOEKOMST

Vitalere en tevreden medewerkers, een hoger werkplezier, lagere werkdrukbeleving, minder absenteïsme, meer innovatie, lagere instroom in de WIA, een hoger presenteïsme en een verbetering van kwaliteit en resultaat. Dat is een gezonde basis om met uw organisatie het vitaliteitsplan tot een succes te brengen!

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met re-integratiebureau RondomWerk om deze start te maken.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie