facebookpixel Duurzame inzetbaarheid zorg - Rondomwerk

Wist u dat zorgmedewerkers meer fysiotherapie en psychische zorg gebruiken dan gemiddeld? Er is afgelopen jaren flink bezuinigd in de zorg, waardoor er meer zorg geleverd moet worden met minder mensen. Met een team bevlogen, vitale en gemotiveerde medewerkers kan een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg geleverd worden. De duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers is dus van groot belang. Daarnaast is de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd en vindt er vergrijzing plaats. Werken in de zorg is een zwaar beroep. Om uw medewerkers bevlogen, vitaal, betrokken en gemotiveerd aan het werk te houden is het van belang te investeren in de inzetbaarheid van uw medewerkers. Zowel op korte als op lange termijn. Maar hoe kan dit worden gerealiseerd?

Zorgen voor inzetbaarheid

Onder duurzame inzetbaarheid verstaan wij de mate waarin men zijn of haar huidige en toekomstige werk kan en wil blijven uitvoeren. Zorgmedewerkers voeren vanaf jonge leeftijd fysiek zwaarder werk uit. Hierdoor is het belangrijk om vanaf de eerste dag na te denken over hoe het werk vol te houden tot de pensioengerechtigde leeftijd, over levenslange inzetbaarheid. Voor het vak waarvoor je bent opgeleid, maar bijvoorbeeld ook voor een ander beroep waarin iemand in de loop van zijn werkzame leven terecht komt door opleiding en ervaring. Vaak worden interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid ad hoc ingezet en zijn niet verweven in een inzetbaarheidsplan, verzuimbeleid of een scholings-en vitaliteitsplan. Met als gevolg dat het effect van deze interventies beperkt is evenals de kans op een langdurig resultaat. Maar hoe wordt de gezondheid van medewerkers verbeterd? Hoe brengt u de huidige situatie in kaart? Welke ontwikkelmogelijkheden zijn er? Hoe wordt duurzame inzetbaarheid verankerd in beleid? Welke interventies worden ingezet om de gezondheid, betrokkenheid en productiviteit van uw medewerkers daadwerkelijk te bevorderen? Allemaal vragen waarop RondomWerk u helpt een antwoord te vinden.

Ga voor vitale medewerkers

Bij de inzet van de interventies ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid in de zorg bent u bij RondomWerk op de juiste plaats. Onder andere met behulp van trainingen en workshops kunt u kosteneffectief uw medewerkers betrekken in het proces en een eerste stap zetten naar een verbeterde inzetbaarheid. Maak ook inzichtelijk waar de ontwikkelbehoefte van de medewerkers zit en ondersteun ze hierin. Zorgmedewerkers die tegen verzuim aan zitten kunnen door middel van individuele begeleiding ondersteund worden om uitval te voorkomen. Ziet u dat een medewerker zijn werk niet gaat volhouden, een te hoge werkdruk ervaart en kan of wil de medewerker de veranderingen niet bijhouden? Dan denkt een van onze loopbaancoaches graag met uw medewerker mee over zijn loopbaanontwikkeling.

Zorgeloos de toekomst in

Vitale en gemotiveerde handen aan het bed, die betrokken een hoge kwaliteit van zorg leveren, dat is de doelstelling van elke organisatie in de zorg. Wanneer het werk met een hogere vitaliteit en kennis uitgevoerd kan worden is de kans op succes en innovatie het grootst. Een investering in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers is ook nog eens kosteneffectief. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met de bedrijfskundige van RondomWerk.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie