facebookpixel Een tweede spoor traject moet wél zin hebben! - Rondomwerk

Een tweede spoor traject moet wél zin hebben!

Aan de beslissing om een zieke medewerker naar ander werk bij een andere werkgever te begeleiden, gaat soms een hele worsteling vooraf. Welke mogelijkheden heeft iemand nog? Zijn er andere passende functies op de arbeidsmarkt haalbaar? En weegt de impact van het traject op tegen de kans dat hij/zij straks werkelijk een nieuwe, frisse start kan maken? Met name bij medewerkers met een (zeer marginale) belastbaarheid, voelt het inzetten van een 2e spoortraject soms als ongepast. Juist voor die doelgroep heeft RondomWerk het ‘haalbaarheidsonderzoek nieuwe stijl’ ontworpen. Met deze begeleiding laat u de haalbaarheid van een tweede spoor traject onderzoeken én toetsen door het UWV, maar dan zónder uw medewerker extra te belasten.

(Zeer) marginale mogelijkheden?

Soms kan de belastbaarheid van uw zieke medewerker zo sterk verminderd zijn, dat de bedrijfsarts spreekt over ‘(zeer) marginale mogelijkheden’. Het lastige is dat dit u niet ontslaat van de verplichting om samen op zoek te gaan naar wat uw medewerker nog wél kan. Het UWV verwacht dat u tenminste éénmaal een adequaat 2e spoor re-integratietraject inzet. Een enorme belasting voor uw medewerker. En voor u een kostenpost waarvan u al van meet af aan weinig resultaat verwacht.

Minimale impact

Met het ‘haalbaarheidsonderzoek nieuwe stijl’ van RondomWerk kan dat gelukkig anders. De arbeidskundige start met intakegesprekken met uw medewerker om zijn externe mogelijkheden te onderzoeken en duiden. Op basis daarvan stelt hij een onderbouwd persoons- en zoekprofiel op dat de mogelijkheden onderzoekt en waar mogelijk benut. Een online vragenlijst helpt vervolgens functies te vinden die passen bij de belastbaarheid.

Geen kans onbenut

Blijkt uw medewerker toch kansen op de arbeidsmarkt te hebben? Dan zet de re-integratieadviseur de begeleiding 2e spoor voort, zodat er geen kansen onbenut blijven. Zijn die er niet, dan krijgt u het advies om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Op basis van de uitkomst van het deskundigenoordeel bepaalt u dan samen de vervolgstappen.

Met een pluim voor de aanpak

Worstelt u ook met een lastig dossier, wilt u uw medewerker niet onnodig belasten en onnodige kosten voorkomen? Weet dat u niet alleen uw medewerker een plezier doet met het haalbaarheidsonderzoek nieuwe stijl van RondomWerk. Maar dat ook het UWV onze aanpak als passend en adequaat ervaart. Ook fijn? Een vrijblijvend lijntje met een van onze arbeidsdeskundigen of re-integratieadviseurs is zo gelegd!

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie