facebookpixel Bijscholing over psychische klachten en re-integratie.

Interne bijscholing Psychische klachten en re-integratie

In ruim een derde van de gevallen van langdurig verzuim is er sprake van psychische klachten. Gedurende de re-integratie tweede spoor trajecten krijgen onze werkadviseurs dan ook veel te maken met psychische problematiek. Albert Jan Vink van Elan training heeft het team van RondomWerk aan de hand van theorie en casuïstiek met verve getraind om mensen met psychische klachten beter te kunnen begeleiden.

Herken psychische klachten

Om een passende begeleidingsstijl toe te passen is het van belang dat een psychische klacht herkend wordt. Wat voor psychische klachten zijn er precies? Wat voor gedrag komt hier uit voort? En hoe pas je hier je begeleidingsstijl op aan en krijg je de medewerker mee? Welke werkplek past bij de medewerker?

Re-integratie en psychische klachten, overspannenheid en burn-out

Psychische klachten, overspannenheid en burn-out heeft het grootste aandeel in het aantal ziektedagen. Deze problematiek kost uw organisatie veel energie en geld. Het belang is groot om ziekmelding van uw medewerkers te voorkomen. Met name als het gaat om psychische klachten is het van belang om tijdig te constateren of medewerkers het werk op de lange termijn vol kunnen houden. Kan het werk efficiënter worden ingericht, hoe is de werkdrukbeleving en is het nodig om medewerkers verder te scholen? Wanneer er tijdig op deze vragen wordt ingespeeld, kan langdurige re-integratie worden voorkomen.

Denken en handelen in mogelijkheden

Ook de samenwerking met de bedrijfsarts is van betekenis. Wat mag wel worden gevraagd en wat niet? Bij RondomWerk denken we in kansen en gaan we verder waar anderen stoppen. In onze visie maakt werken gezond.  Altijd passend bij de talenten en mogelijkheden van de medewerker.

Meer weten?

Laat u vakkundig en betrouwbaar informeren. Onze betrokken werkadviseurs vertellen u graag meer over onze re-integratie aanpak voor de begeleiding van medewerkers met psychische klachten.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie