facebookpixel Kabinet adresseert loondoorbetaling bij ziekte - Rondomwerk

Kabinet pakt loondoorbetalingsverplichting bij ziekte aan

Wanneer een medewerker langdurig arbeidsongeschikt raakt, zorgt onder andere de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor een financiële druk. Kleine werkgevers (tot 25 medewerkers) geven aan moeite te hebben om twee jaar lang het loon door te blijven betalen. Minister Koolmees van SZW en de werkgeversorganisaties hebben hier afspraken over gemaakt wat het voor kleine werkgevers goedkoper, makkelijker en duidelijker moet maken.

Re-integratieverplichtingen

Werkgevers zijn gedurende eerste twee ziektejaren verplicht om er samen met de zieke medewerker voor te zorgen dat mensen terugkeren in het werkproces. Deze maatregelen zorgt voor een reductie van de arbeidsongeschiktheid. Kleine werkgevers hebben onvoldoende ervaring met de langdurige re-integratie om de verplichtingen op een adequate manier vorm te kunnen geven. Bij 85% van de inhoudelijke loonsancties betreft het te laat, niet of verkeerd oppakken van de re-integratie door de werkgever. Het te laat of verkeerd inzetten van re-integratie in het tweede spoor komt relatief vaak voor bij kleine bedrijven. Om deze reden voelen kleine werkgevers zich belemmerd om medewerkers een vast contract aan te bieden. Middels de voorgestelde maatregelen komt het kabinet de kleine werkgevers tegemoet.

De maatregelen

Om de kleine werkgevers tegemoet te komen hebben de werkgeversorganisaties en het kabinet de volgende afspraken gemaakt:

  • Per 1 januari 2020 komt er een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  • Voor met name de kleine werkgevers komt er een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte voor 450 miljoen euro.
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie inspanningen leidend.
  • De beoordeling rondom de re-integratieverplichtingen door het UWV wordt transparanter.
  • Werkgevers krijgen meer grip en zekerheid over het al dan niet inzetten van de begeleiding tweede spoor. Hierbij krijgt de medewerker een grotere rol.

Ziet u door de bomen het bos nog?

Een aantal van de voorgestelde maatregelen worden per 1 januari 2020 ingevoerd. Heeft u moeite om de wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim adequaat vorm te geven? De bevlogen en kundige casemanagers en werkadviseurs van re-integratiebureau RondomWerk helpen u graag om het proces rondom ziekteverzuim goed vorm te geven en te zoeken naar een oplossing waar iedereen beter van wordt. Bent u benieuwd wat RondomWerk voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor al uw vragen over de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

 

Bron: Kamerbrief maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie