facebookpixel Selectieonderzoek - Rondomwerk

Wanneer een medewerker toe is aan een nieuwe stap in de organisatie kan de (mate van) geschiktheid van de medewerker voor de specifieke functie worden beoordeeld met een selectieonderzoek. Bent u op zoek naar een individuele beoordeling van een medewerker of kandidaat? Of heeft u behoefte aan een snelle (voor)selectie van meerdere kandidaten voor een bepaalde functie? Met het selectieonderzoek verkrijgt u inzicht in de capaciteiten van de kandidaat evenals een duidelijk beeld van de persoonlijkheid in relatie tot de vereiste competenties. Ook worden de mogelijke ontwikkelpunten ten opzichte van de functie aangegeven. De geschiktheid van de kandidaat voor de beoogde functie wordt helder in beeld gebracht en afgesloten met een duidelijk eindoordeel.

Een functie die past als een handschoen

Eerst voert de testpsycholoog een functie-analyse uit. Dit gebeurt aan de hand van de functieomschrijving van de beoogde functie en een telefonisch interview met de opdrachtgever waarin functie-eisen en specifieke aandachtspunten aan de orde komen. Afhankelijk van het soort functie kan het accent van het selectieonderzoek liggen op het functioneren in managementtaken of specifiek op werkhouding. Doorgaans spelen niveaubepaling (analytisch denkvermogen), kritisch redeneervermogen en onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken en competenties een centrale rol. Het onderzoek resulteert in een concreet advies, waarbij de gestelde vragen die bij de start van het onderzoek zijn geformuleerd, het uitgangspunt zijn.

Persoonlijke aanpak

Vervolgens vindt op onze testlocatie het selectieonderzoek met de kandidaat plaats, wat bestaat uit de combinatie van een gericht competentiegericht interview en psychologisch onderzoek.

Daarin worden ook de ambitie, motivatie en eerdere werkervaring besproken om de aansluiting op de toekomstige functie te kunnen bepalen (ongeveer een uur). De capaciteitentesten (om denkvermogen en niveau te bepalen) en persoonlijkheidsvragenlijsten worden vervolgens afgenomen (afhankelijk van de functie ongeveer drie tot vier uur). Aan het einde van het onderzoek wordt de uitkomst van het selectieonderzoek besproken met de kandidaat. Het resultaat van het onderzoek is een concreet advies, waarbij de gestelde vragen aan de start van het onderzoek worden beantwoord. De rapportage van het selectieonderzoek volgt binnen één week

Vragen staat vrij

Meer weten over loopbaanbegeleiding volgens re-integratiebureau RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op.
Onze werkadviseur geeft graag antwoord op uw vragen.

Wat Rondomwerk voor u kan betekenen


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie