Privacy

RondomWerk gaat zeer zorgvuldig om met de haar toevertrouwde persoonlijke informatie. Volgens de AVG is er een privacyreglement opgesteld waarin wordt beschreven op welke wijze door RondomWerk wordt omgegaan met persoonlijke en andere vertrouwelijke informatie.

Klachten

RondomWerk hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is, hoe zorgvuldig daarbij ook te werk wordt gegaan, mensenwerk. Het is daarom niet uitgesloten dat een klant niet tevreden is over de dienstverlening of dat er iets mis gaat. Om een zorgvuldige behandeling van klachten te waarborgen heeft RondomWerk een klachtenreglement opgesteld. De regeling is van toepassing op alle soorten klachten van klanten van RondomWerk.

 

Indienen klachten

Klachten kunnen op de volgende wijzen worden ingediend:

Schriftelijk
RondomWerk, Oudendijk 40, 4751 WL Oud Gastel of per e-mail: info@rondomwerk.nl

Wat Rondomwerk voor u kan betekenen


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ella Haijes, Specialist Verzuim