facebookpixel Voorkom terugval bij terugkeer in eigen werk - Rondomwerk

Voorkom terugval bij terugkeer in eigen werk

De re-integratie van uw zieke medewerker richt zich in het eerste ziektejaar op een zo spoedig mogelijke terugkeer in het eigen werk. Wanneer dit niet mogelijk is, dient de organisatie het werk aan te passen of een andere passende functie binnen het bedrijf aan te bieden. Wanneer de zieke medewerker voldoende hersteld om terug te keren in het eigen of aangepast werk is het goed om vast te stellen hoe terugval voorkomen kan worden en hoe de medewerker zo optimaal mogelijk kan blijven functioneren in de toekomst.

Breng de valkuilen in beeld

Om terugval te voorkomen is het belangrijk om samen met de medewerker te kijken welke factoren belemmerend kunnen zijn in de terugkeer in het eigen werk.  Op zowel medisch gebied als in het een implementatieplan kan de bedrijfsarts de organisatie hierin ondersteunen. Maar hoe kan dit advies praktisch geïmplementeerd worden op de werkvloer en in het dagelijkse leven van de medewerker? Met zicht op mogelijke valkuilen, reduceert de kans op terugval.

Goede coaching maakt het verschil

Om in het (werk)leven optimaal te kunnen functioneren kan de medeweker geholpen zijn met persoonlijke ondersteuning. Samen wordt vastgesteld hoe het opbouwschema  kan worden gevolgd en wat er nog nodig is om de functionele belastbaarheid verder te laten toenemen. Maar ook is het goed om samen kritisch te kijken naar de leefstijl en de bereidheid om die te veranderen.

Hoe te starten?

Eerst dienen de omstandigheden van de werkplek, de aandachtspunten en de werkafspraken met de medewerker en diens leidinggevende in kaart gebracht te worden. Tijdens de coachgesprekken worden de vastgestelde knel- en aandachtspunten met de medewerker besproken en wordt de medewerker begeleid in de implementatie van de gegeven adviezen. Indien nodig kan de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige geraadpleegd worden.

Komt u er even niet aan uit?

Ontbreekt het binnen uw organisatie aan kennis en tijd om de medewerker die teruggekeerd is  in het eigen werk te ondersteunen? Dan helpen de adviseurs van re-integratiebureau RondomWerk u graag. Want als iemand een gezonde medewerker verdient, is uw organisatie het.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach