facebookpixel Werkloosheid sinds zes jaar weer onder 5%

Werkloosheid onder 5%, maar zijn dit wel ‘echte banen’?

Donderdag jl. meldde het CBS dat de werkloosheid tot onder de 5% van de beroepsbevolking is gedaald, voor het eerst weer sinds zes jaar. Maar zijn er werkelijk niet meer mensen werkloos? Zijn het wel ‘echte banen’? Ook bij re-integratiebureau RondomWerk ervaren wij dat het plaatsingspercentage van de re-integratietrajecten toeneemt.

Het werkloosheidspercentage ging afgelopen jaar omlaag van 6% naar 4,9%, dat is een opvallend snelle daling. Maar hoe staat de arbeidsmarkt er werkelijk voor? Moet je niet ook naar andere arbeidsmarktindicatoren kijken?

VRAAG NAAR AANBOD GROEIT EVENALS VRAAG NAAR ARBEID

Volgens de arbeidsmarktprognose 2016 – 2017 van UWV zou de vraag naar arbeid in twee jaar toenemen met 209.000 banen. Sinds 2015 is het totale aantal banen al weer groter dan voor de economische crisis in 2008. Volgens deze prognose stijgt de beroepsbevolking naar ruim 9 miljoen personen in 2017, omdat de totale bevolking groeit. In 2017 tellen we meer dan 17 miljoen mensen waarvan zo’n driekwart 15 t/m 74-jarigen. Het herstel van de economie trekt mensen naar de arbeidsmarkt omdat ze verwachten meer kans op werk te hebben.

PERCENTAGE werkloosheid

In juni 2017 staat volgens het CBS de arbeidsparticipatie voor Nederland op 66,6%, dus twee derde werkt. Deze arbeidsparticipatie laat het percentage werkenden zien, met name hoeveel mensen tussen de 15 en 75 jaar daadwerkelijk werk heeft. In de arbeidsmarkt van juni 2006 daalde het werkloosheidspercentage ook onder de 5%. Echter, toen was de arbeidsparticipatie wel lager, namelijk 64,8%. Dat betekent dat het aantal mensen dat niet wil of kan werken nu opmerkelijk lager ligt.

PARTICIPATIE VROUWEN EN OUDERE MANNEN OMHOOG

De toename van de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt is ondanks de crisis gestaag toegenomen. Was de participatie in 2006 nog 57,6%, nu is dat 61,8% van alle vrouwen tussen de 15 en 75 jaar. De stijging is het grootst bij vrouwen van 45-plus.

De voorsprong van mannen op het gebied van arbeidsparticipatie daalt snel. De participatie van mannen tussen de 45 en 75 jaar daarentegen schiet omhoog, een toename van 4,5%. Vooral waarschijnlijk medewerkers die niet met prepensioen gaan, maar gewoon aan het werk blijven.  De groep mannen tussen 25 en 45 jaar zit qua arbeidsparticipatie nog 3,3% onder het niveau van 2006.

Dus de snel dalende werkloosheid geeft een goed beeld van een sterk herstel van de arbeidsmarkt. RondomWerk levert hier dagelijks een bijdrage aan door mensen die kunnen en willen werken respectvol te begeleiden naar een nieuwe of verbeterde werksituatie.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie