facebookpixel Gaat het nieuwe kabinet voor meer vaste contracten zorgen?

Gaat het nieuwe kabinet voor meer vaste contracten zorgen?

De formatiegesprekken onder leiding van oud VVD minister Gerrit Zalm zijn weer van start gegaan. De economie groeit en bedrijven nemen weer mensen aan. Ondanks deze positieve ontwikkeling zijn bedrijven nog voorzichtig met het aanbieden van vaste contracten. Zijn ze nog onzeker over de economische groei en ontwikkelingen of benauwd het vaste contract met alle bijkomende werkgeversverplichtingen?

Een goed verzuimbeleid verdient zich terug

Momenteel flexibiliseert de arbeidsmarkt in een hoog tempo. Maar waarom aarzelen werkgevers met het bieden van vaste contracten? De verplichte re-integratie inspanningen en loondoorbetaling bij ziekte kunnen voor een forse kostenpost in uw organisatie zorgen. Speel daarom bij ziekte van een van uw medewerkers kort op de bal. Bekijk samen met uw medewerker welke activiteiten nog wel passend zijn en maak samen een plan om de re-integratie te bevorderen. Start het re-integratietraject grondig en tijdig en zorg hiermee dat een onnodige loonsanctie wordt voorkomen.

Wat gaat de politiek doen met loondoorbetaling bij ziekte?

Over de loondoorbetaling bij ziekte lijken de partijen het eens te kunnen worden door middel van het invoeren van een collectief stelsel welke de loondoorbetaling bij ziekte voor de kleine bedrijven gaat uitvoeren. Daarnaast wil voornamelijk de VVD de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) versoberen door het loongerelateerde gedeelte in de WIA te vervangen door een transitieperiode (die afhankelijk is van de benodigde re‐integratie inspanningen) en daarna de WIA‐uitkering te verlagen naar 70% van het wettelijk minimumloon. Hopelijk een maatregel welke uw organisatie gaat merken in de hoogte van de WIA premies.

Afschaffing loonsactie?

In berekeningen van het CPB wordt geschat dat de werkgeverslasten voor de WIA met 800 miljoen toenemen met het vervallen van de loonsanctie. Maar is het niet terecht dat bedrijven, die nalatig zijn geweest tijdens de re-integratie van een zieke werknemer, een loonsanctie krijgen? Worden we hierdoor juist niet gestimuleerd om de zieke medewerker weer aan het werk te krijgen? Of worden de werkgevers, die ondanks alle goede bedoelingen onverhoopt toch stappen hebben gemist tijdens de re-integratie, te hard gestraft met de huidige vorm van een loonsanctie? Laten we hopen dat deze vragen beantwoord gaan worden tijdens de komende kabinetsperiode!

Roeien met de riemen die we hebben

Voor nu moeten we het doen met de huidige wet- en regelgeving. Ervaart u dat uw organisatie hierin vastloopt? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de deskundige casemanagers van re-integratiebureau RondomWerk.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie