facebookpixel Investeren in scholing loont! - Rondomwerk

Investeren in scholing loont!

RondomWerk hecht veel belang aan bijscholing van haar werkadviseurs en casemanagers. In oktober hebben onze casemanagers de jaarlijkse bijscholingen gevolgd en is een van onze werkadviseurs gestart met de opleiding Casemanagement, Regie op verzuim. Ook hebben twee collega’s de cursus Casemanagement verzuim succesvol afgerond. Zodat wij u snel en adequaat kunnen informeren en bijpraten over alle wet- en regelgeving omtrent verzuim. Gewoon, omdat u dat verdient!

Verzuimbegeleiding waar iedereen beter van wordt
Onze geregistreerde casemanagers (Rccm / Crov) adviseren u over de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer en het tijdig inzetten van interventies re-integratie spoor 1 en 2. Zo krijgt u grip op het dossier en kan de verzuimduur waar mogelijk worden verkort en een loonsanctie worden voorkomen. Dat is verzuimbegeleiding waar iedereen beter van wordt!

Kostenbesparend denken
De financiële aspecten rond verzuim en arbeidsongeschiktheid wegen zwaar. De ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid gaan snel. Dan is het prettig een partner te hebben die meedenkt, aanpakt en resultaatgericht werkt. Op een respectvolle manier omgaat met de belangen van zowel werkgever als werknemer.

Denken en handelen in mogelijkheden
Ook de samenwerking met de bedrijfsarts is van betekenis. Wat mag wel worden gevraagd en wat niet? Bij RondomWerk denken we in kansen en gaan we verder waar anderen stoppen. In onze visie zijn mensen die kunnen en willen werken op hun best als ze deelnemen aan de maatschappij. Daarom gaan we bij het begeleiden van mensen naar een nieuwe of verbeterde werksituatie altijd uit van hun talenten.

Onze casemanagers focussen zich op het zo goed mogelijk begeleiden van (individuele) verzuimdossiers. Zodat u weet welke verplichtingen u heeft als werkgever. En de werknemer in beweging komt met als doel een nieuw begin van een werkend leven dichterbij te halen. Advisering en actie met als gevolg schadelastbeperking van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Laat u vakkundig en betrouwbaar informeren. De beste prijs kwaliteitverhouding vindt u bij RondomWerk. Onze geregistreerde casemanagers helpen u graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie