Zekerheid geeft rust

Wilt u als werkgever overzicht houden op het steeds veranderende gebied van sociale zekerheid? Wilt u verantwoorde beslissingen nemen in het proces rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid? De casemanager van RondomWerk is de aangewezen persoon om deze processen namens u te regisseren.

 

Goede verzuimbegeleiding betaalt zich terug

Welke verplichtingen heeft u als werkgever? Waar laat u geld liggen? Op welk moment  moet u welke actie ondernemen? Hoe stuurt u de betrokken interne en externe partijen aan? Allemaal vragen waar onze casemanager u in adviseert of de werkzaamheden voor u uitvoert.  De focus ligt hierbij op het zo goed mogelijk begeleiden van individuele dossiers. Onze casemanager zorgt ervoor dat iedere betrokkene doet wat hij moet doen om de schadelast als gevolg van verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken.

 

WIA-dossiercheck

Wilt u het WIA-dossier laten beoordelen? Onze geregistreerde en onafhankelijke casemanager (Crov / RCCM) voert, doorgaans op 26 en/of 42 weken na de eerste ziektedag, een dossieranalyse uit van uw langdurig arbeidsongeschikte werknemer. En doet aanbevelingen om de verzuimduur te verkorten, interventies in te zetten om een loonsanctie en WGA instroom te voorkomen.

 

Alle documenten rond het dossier worden verzameld. Op basis van de ontvangen stukken (beschrijving dossier, ondernomen stappen en documenten rond de Wet verbetering poortwachter) brengt hij advies uit. Ook in de aanvraag van de WIA-keuring kan onze casemanager u ondersteunen.

 

Respectvol naar medewerker en opdrachtgever

Wij kunnen u ook ondersteunen met het opvolgen en uitvoeren van de nodige acties, bijvoorbeeld het voeren van gesprekken met de medewerker. Onze casemanager kent uw bedrijf, kent de verzuimhistorie van uw medewerker en weet wat er speelt. Maar altijd met respect voor de belangen van zowel de medewerker als de opdrachtgever.

 

Meer weten over casemanagement volgens RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op.
Onze werkadviseur geeft graag antwoord op uw vragen.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach