facebookpixel Om welke redenen geeft het UWV een loonsanctie? - Rondomwerk

Om welke redenen geeft het UWV een loonsanctie?

Tijdens de WIA keuring heeft het UWV de taak om de re-integratieinspanningen tijdens de eerste twee ziektejaren te toetsen. Wanneer deze onvoldoende waren kan de loondoorbetalingsverplichting worden opgelegd, dit wordt een loonsanctie genoemd. In het uiterste geval dient de werkgever het loon 52 weken door te betalen. Tijdens deze periode dienen de tekortkomingen te worden gerepareerd. Wanneer de tekortkomingen zijn gerepareerd vervalt de loondoorbetalingsverplichting en wordt de WIA aanvraag verder in behandeling genomen. Maar om welke reden legt het UWV een loonsanctie op?

De aard van de vijf tekortkomingen

Het UWV heeft de redenen voor een loonsanctie opgedeeld in vijf categorieën en een restgroep. Er zijn drie verantwoordelijke waarde de tekortkomingen primair ontstaan namelijk; de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. De tekortkomingen van de werkgever zijn opgedeeld in drie categorieën; tekortkomingen in de ingezette spoor 1 re-integratie, tekortkomingen in de ingezette spoor 2 re-integratie en te weinig of te late inzet van re-integratie. In het onderstaande overzicht zijn de redenen voor een loonsanctie in de periode 2015-2017 terug te vinden:

  • Inhoud re-integratie 1e spoor door werkgever 36%
  • Inhoud re-integratie 2e spoor door werkgever 26%
  • Geen, onvoldoende of late re-integratie door werkgever 24%
  • Medische inschatting bedrijfsarts 12%
  • Medewerking werknemer 0,4%
  • Overige redenen en onbekend 2%

36% loonsancties door onvoldoende re-integratie eerste spoor

De re-integratieactiviteiten in het eerste spoor zijn gericht op werkhervatting bij de eigen werkgever. In deze re-integratieactiviteiten wordt de volgende re-integratievolgorde gehanteerd:

  • Terugkeer in eigen werk
  • Terugkeer in aangepast werk
  • Terugkeer in (aangepast) ander werk

De inspanningen in deze re-integratieactiviteiten worden door het UWV getoetst. Te late inzet van de re-integratie eerste spoor en verkeerde re-integratieinspanningen in het eerste spoor zorgen voor 36% van de loonsancties.

26% loonsancties door onvoldoende re-integratie tweede spoor

Volgens het UWV moet een re-integratie tweede spoor traject bestaan “uit een logisch samenhangende reeks van elkaar opvolgende, flankerende en/of overlappende activiteiten, die de afstand tussen het persoonsprofiel en het zoekprofiel van de werknemer zo snel en zo veel mogelijk opheft of verkleint”. Ook worden de inspanningen in het tweede spoor getoetst op tijdigheid en de inhoud. Wat een re-integratie tweede spoor adequaat maakt is terug te lezen in het volgende artikel.

Ziet u door de bomen het bos nog?

De wet en regelgeving rondom ziekteverzuim is de laatste jaren steeds complexer geworden. De bevlogen en kundige adviseurs van re-integratiebureau RondomWerk helpen u graag om het proces rondom verzuim goed vorm te geven en te zoeken naar een oplossing waar iedereen beter van wordt. Bent u benieuwd wat RondomWerk voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor al uw vragen over de re-integratie van uw werknemers.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie