facebookpixel Uitdagingen in sociale zekerheid tijdens kabinetsformatie

Sociale zekerheid en de kabinetsformatie, uitdaging voor Tjeenk Willink

Ruim twee maanden na de verkiezingen is er nog veel onduidelijkheid over de formatie van een nieuw kabinet. De onderhandelingen onder leiding van Schippers tussen de VVD, CDA, D66 en GroenLinks liepen stuk op immigratie. Maar op welke punten kunnen partijen tot elkaar komen op het gebied van sociale zekerheid en gaat het Tjeenk Willink lukken om de partijen tot elkaar te brengen?

Over de loondoorbetaling bij ziekte lijken de partijen het eens te kunnen worden door de invoer van een collectief stelsel welke de loondoorbetaling bij ziekte voor de kleine bedrijven gaat uitvoeren.

Onderkant van de arbeidsmarkt

De partijen willen in hun verkiezingsprogramma’s voornamelijk de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt beïnvloeden door het creëren van beschutte werkplekken. VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks combineren dit met het uitbreiden van loonkostensubsidies voor mensen met een verdiencapaciteit onder het minimumloon. De SP staat juist voor het afschaffen van deze loonkostensubsidies.

Wettelijk minimumloon

De SP vindt dat verhoging van het wettelijk minimumloon met 10% juist de werkgelegenheid verkleint aan de onderkant. De VVD bevriest het wettelijk minimumloon juist door het los te koppelen van de stijging in de contractlonen.

WW uitkeringen en bijstand

Onlangs was er veel ophef over het verlengen van de WW naar drie jaar. De werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW gingen in beraad over dit punt tot grote frustratie van het FNV. Uiteindelijk hebben de werkgeversorganisaties ingestemd met de volgende kanttekeningen: een werknemerspremie blijft een werknemerspremie en mag niet lijden tot extra bureaucratie en administratieve lasten.

De VVD staat met het versoberen van de WW tegenover D66 en GroenLinks welke de werkgevers willen laten betalen voor het eerste half jaar WW van hun werknemers.

De VVD verlaagt de bijstand waar de PvdA, SP (via koppeling aan de minimumloonverhoging) en GroenLinks hem juist verhogen. Op het gebied van de WW en bijstand staan de VVD en GroenLinks haaks tegenover elkaar.

Krijgt Willink de partijen op dit standpunt tot elkaar of gaat ook dit thema een struikelblok zijn in de formatie?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Meerdere partijen versoberen de arbeidsongeschiktheidsverzekering en willen hiermee de structurele werkgelegenheid verhogen. Dit geldt vooral voor de VVD die het loongerelateerde gedeelte in de WIA vervangt door een transitieperiode (die afhankelijk is van de benodigde re‐integratie‐inspanningen) en daarna de WIA‐uitkering verlaagt naar 70% van het wettelijk minimumloon. Tevens scherpt de VVD net als CDA en ChristenUnie de claimbeoordeling aan.

Werk aan de winkel voor de nieuwe informateur

Voornamelijk tussen de VVD en GroenLinks zitten significante verschillen op het gebied van sociale zekerheid. Kunnen de partijen tot elkaar komen op het gebied van WW uitkeringen, bijstand en re-integratie? In onze optiek is een combinatie tussen de SP en VVD op het gebied van sociale zekerheid vrijwel onmogelijk. Een combinatie VVD, CDA, D66 en ChristenUnie lijkt op het thema sociale zekerheid de meest voor de hand liggende combinatie. Echter, uit gesprekken tussen de D66 en ChristenUnie is gebleken dat deze elkaar waarschijnlijk niet gaan vinden op andere thema’s.

Kortom er is nog veel werk voor Tjeenk Willink.

Roeien met de riemen die we hebben

Voor nu moeten we het nog doen met de huidige wet en regelgeving. Ervaart u dat uw organisatie hiermee vastloopt? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze casemanagers.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie