facebookpixel Re-integratie en loondoorbetaling in 2017 - Rondomwerk

Re-integratie en loondoorbetaling in 2017

In de Miljoenennota geeft het kabinet aan kritisch te kijken naar loondoorbetaling en re-integratie in geval van een zieke werknemer. Het kabinet gaat ‘de beoordeling van re-integratietrajecten door het UWV, in het bijzonder de re-integratie bij een nieuwe werkgever (het «tweede spoor»), begrijpelijker en voorspelbaarder maken’.

Voorkomen van onnodige inzet tweede spoor

Daarmee moet worden voorkomen dat begeleiding 2e spoor alleen maar worden gestart om geen loonsanctie te krijgen. Ook wordt onderzocht of zowel werknemers als werkgevers straks het initiatief kunnen nemen voor een vervroegde WIA-aanvraag, mits een zieke werknemer géén perspectief meer heeft op terugkeer in het eigen of aangepast werk. Als deze IVA wordt toegekend, kan de werkgever deze IVA-uitkering van zijn zieke werknemer verrekenen met de loondoorbetaling, waardoor zijn financiële lasten omlaag gaan.

Het kabinet vindt dat hierdoor een eerlijkere verdeling van verantwoordelijkheden ontstaat en zieke werknemers behouden de maximale kans op terugkeer naar werk. Verder start er binnenkort een onderzoek hoe de arbeidsparticipatie van WIA-verzekerden met een arbeidsbeperking verder kan worden verhoogd.

Maak werk van WIA

RondomWerk heeft veel ervaring in de begeleiding van WIA-verzekerden ofwel het derde spoor. Dit kan het begin zijn van een nieuw (werk)leven. Onze individuele, persoonlijke aandacht én aanpak voor iedere medewerker blijkt vanaf de eerste dag zijn vruchten af te werpen. Starten met het actief benaderen van de arbeidsmarkt en opbouwen van de uren in activerende werkzaamheden. Met een positief resultaat voor ogen en een actieve instelling lukt het (ex-) medewerkers samen met onze werkadviseurs een nieuwe start dichterbij te halen.

Succesvolle begeleiding betaalt zich terug

RondomWerk brengt maar liefst 70% van de medewerkers naar een nieuwe baan bij een andere werkgever. Het maximale resultaat van een succesvolle begeleiding WGA? Een voormalig medewerker die aan de slag gaat in een passende baan en een restverdiencapaciteit die optimaal wordt benut, waardoor de schadelast voor u wordt beperkt.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach