Verzuimbegeleiding waar iedereen beter van wordt?

Als iemand het verdient, bent u het.

Nu vanaf januari 2017 WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd, bent u tot 12 jaar verantwoordelijk voor vaste én tijdelijke medewerkers die ziek uit dienst gaan of arbeidsongeschikt worden. Ook de zogenaamde derde spoor begeleiding van deze medewerkers is ons op het lijf geschreven. Onze werkadviseurs of casemanagers stellen graag samen met u vast welke vervolgbegeleiding de grootste kans van slagen heeft om alsnog passend werk te vinden voor uw (ex-)medewerker.

Oog op de bal

Ook derde spoor begeleiding kan het begin zijn van een nieuw (werk)leven. Veel mensen kunnen met de juiste hulp en re-integratie gelukkig steeds weer meer verdienen. Onze individuele, persoonlijke aandacht én aanpak voor iedere medewerker blijkt vanaf de eerste dag zijn vruchten af te werpen: met het positieve resultaat voor ogen, een actieve instelling en ‘het oog op de bal’ lukt het (ex-)medewerkers samen met onze werkadviseurs zo’n nieuw begin dichterbij te halen.

Succesvolle begeleiding betaalt zich terug

Het resultaat van een succesvolle begeleiding WGA? Een voormalig medewerker die aan de slag gaat in een passende baan en een restverdiencapaciteit die optimaal wordt benut , waardoor voor u de schadelast wordt beperkt. Wij brengen 70% van de medewerkers naar een nieuwe baan bij een andere werkgever.

Samen in kaart

Hoe intensief de begeleiding is die een medewerker nodig heeft en hoe lang deze duurt, is afhankelijk van een aantal factoren. Daarom brengt u samen met onze werkadviseur in kaart hoeveel en welke begeleiding de medewerker de grootste kans oplevert een nieuwe baan bij een ander bedrijf te vinden.

"Nooit gedacht dat ik op mijn 53e nog aan de slag zou kunnen"

Sharon, 53 jaar

Bovengemiddeld goed

RondomWerk bestaat 10 jaar en is trots op haar keurmerk Blik op Werk. Maar vooral op de dikke 8 waarmee opdrachtgevers het werk van onze enthousiaste, professionele en ervaren adviseurs beoordelen. Vanuit ieders eigen achtergrond en netwerk vormen wij een complementair team dat gelooft in de meerwaarde van samenwerken. Zowel voor de opdrachtgever als de medewerker. Om op de korte én lange duur de beste partij voor werkgever en werknemer te zijn.

Meer weten over WGA-begeleiding volgens RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op.
Onze werkadviseur geeft graag antwoord op uw vragen.

Wat Rondomwerk voor u kan betekenen


Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie