facebookpixel UWV kent op grote schaal IVA uitkeringen toe - Rondomwerk

UWV kent op grote schaal IVA uitkeringen toe

Het UWV heeft onder andere de taak om zieke (ex) werknemers te keuren om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen en te bepalen hoeveel uitkering ze krijgen. Door een tekort aan verzekeringsartsen kampt het UWV met grote achterstanden. Het UWV heeft geprobeerd dit probleem te verhelpen door op onorthodoxe wijze op grote schaal IVA uitkeringen toe te kennen.

Dossiers niet gezien door de verzekeringsarts

Volgens het UWV heeft elke beoordeling plaatsgevonden door middel van taakdelegatie en op basis van de geldende beoordelingseisen. Daarnaast heeft de IVA controletoets (een controle door een andere verzekeringsarts) plaatsgevonden op basis van steekproef. In de procedures van het ondersteuningsteam van het UWV voor deze taakdelegatie staat opgenomen dat de dossiers niet meer door een arts maar door sociaal medisch verpleegkundigen worden gezien. Echter schrijft de wet voor dat een dossier door een verzekeringsarts gezien dient te worden.

Hoog aantal IVA uitkeringen

Afgelopen jaar zijn er door het ondersteuningsteam van het UWV meer dan 4.600 dossiers beoordeeld. Na de beoordeling van deze medisch 80-100 dossiers is 74% een IVA uitkering geworden. Voor de overige 26% is opnieuw een beoordeling via spreekuur gepland. Uit eerder onderzoek van het UWV bleek dat bij 17% van de herbeoordelingen bij een medisch 80-100 een IVA uitkering werd toegekend. Bij 22% van de gevallen verviel het recht op uitkering. Dat er door het ondersteuningsteam voor 74% van deze dossiers een IVA uitkering wordt toegekend is uitzonderlijk hoog tegenover 17% IVA bij de eerdere herbeoordelingen.

Hoe verder?

Het UWV geeft aan dat de interne auditdienst onderzoek gaat doen naar de manier waarop de dossiers door sociaal medisch verpleegkundigen op het kantoor in Groningen zijn behandeld. Dat dit nog een vervolg gaat krijgen is iets wat zeker is, want het kost de premiebetaler uiteindelijk geld.

Zorg dat uw eigen WIA dossiers op orde zijn

U heeft als werkgever zelf invloed op de kosten van ziekteverzuim. Zorg ervoor dat uw eigen WIA dossiers op orde zijn. Wilt u het WIA-dossier laten beoordelen? Onze geregistreerde en onafhankelijke casemanager (Crov / RCCM) voert, doorgaans op 26 en/of 42 weken na de eerste ziektedag, een dossieranalyse uit van uw langdurig arbeidsongeschikte werknemer. En doet aanbevelingen om de verzuimduur te verkorten, interventies in te zetten om een loonsanctie en WGA instroom te voorkomen.

 

Bronnen:
Nieuwsflash NOVAG februari 2019
RTL Nieuws

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie