facebookpixel Voorkom onnodig hoge WIA premies! - Rondomwerk

Voorkom onnodig hoge WIA premies!

UWV heeft onderzoek verricht naar het hoge aantal nieuwe arbeidsongeschikten in 2016. Sinds 2010 is dit de grootste stijging volgens het UWV. Tijdens de recessie bleef de instroom in de WIA beperkt, ondanks dat veel mensen hun baan kwijtraakten. De instroom steeg vorig jaar echter met bijna 12 procent naar ruim 40.000. Voor deze stijging zijn twee groepen verantwoordelijk. Mensen die ziek worden terwijl zij een WW-uitkering hebben en mensen met een dienstverband die ziek worden.

Instroom zieke WW’ers 23% hoger dan in 2015

Twee jaar geleden groeide het aantal mensen met een WW-uitkering. Daar is de stijging van de instroom in de WIA vanuit een WW-uitkering in 2016 voor 80% door te verklaren. De leeftijd van de mensen met een WW uitkering gaat omhoog en ze zijn vaker vrouw. 10% van de stijging kan hierdoor worden verklaard. De resterende 10% wordt verklaard doordat een groter deel van de WIA-aanvragen wordt toegekend.

Instroom in de WIA van zieke werknemers is 11%

Het aantal zieke werknemers dat in 2016 instroomde in de WIA is met 11% gestegen. UWV kan de  stijging van het aantal WIA-aanvragen niet verklaren, omdat het re-integratietraject gedurende de arbeidsongeschiktheidsperiode buiten het zicht van UWV plaatsvindt. De werkgever is gedurende 104 weken verantwoordelijk voor het adequate re-integratietraject van de zieke werknemer. Meestal wordt dit uitbesteed aan een re-integratiebureau. Ook bij deze groep speelt voor 25% de leeftijd en het geslacht een rol. De kans om arbeidsongeschikt te raken is voor 55-plussers tien keer zo groot als voor werknemers onder de 25 jaar. De stijging van de pensioenleeftijd speelt hierin ook een rol. Vrouwen in loondienst maken een grotere kans op arbeidsongeschiktheid dan mannen. Doordat er steeds meer vrouwen werken, vallen er ook meer vrouwen ziek uit.

Meer WIA-aanvragen toegekend

De verzekeringsartsen van het UWV hebben meer aanvragen toegekend. Zijn de keuringen minder streng geworden? De aandoeningen zijn hetzelfde als in andere jaren evenals de ernst van de aandoeningen. De makers van het UWV-rapport kunnen de stijging niet verklaren: “Waarom er meer WIA-aanvragen worden toegekend, weten we niet. Er zijn geen veranderingen in wetgeving of in de uitvoering geweest die dit kunnen verklaren”.

Verzuimdossier op orde

Als werkgever heb je in ieder geval positieve invloed op het verloop van de WIA-aanvraag wanneer er voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. Door alle opties in het eerste spoor goed te onderzoeken. Door een adequaat re-integratietraject in te zetten. Door geen stappen of formulieren over te slaan in het re-integratiedossier. Door proactief en respectvol te zoeken naar een nieuwe of verbeterde werksituatie voor uw medewerker wordt de instroom vanuit uw organisatie in de WIA beperkt. Met deze inspanningen betaalt u geen onnodige individuele premies voor de WIA.

 

Bron: UWV kennisverslag 2017-5

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach