facebookpixel 72% Afsluitingen van Tweede Spoor Re-integratietrajecten!

72% re-integratie tweede spoor trajecten positief afgerond!

Onze slagingspercentages van het keurmerk Blik op Werk over het meetjaar 2016-2017 zijn  bekend. Re-integratiebureau RondomWerk heeft in dit meetjaar 72% van de re-integratie tweede spoor trajecten succesvol afgerond. Maar wat houdt dit daadwerkelijk in en  zijn er toch successen behaald in de overige 28%?

38% tweede spoor trajecten geplaatst in een nieuwe betaalde baan

Het streven van een re-integratie tweede spoor traject is het realiseren van een duurzame plaatsing in betaalde arbeid binnen de mogelijkheden die er voor de verzuimende medewerker zijn. Maar Hoe realiseren we een duurzame plaatsing? Wanneer het een verzuimende medewerker is gelukt om een passende baan te vinden is het van belang dat de medeweker deze ook gaat volhouden.

Tijdens de re-integratie tweede spoor begeleiding wordt er door de werkadviseurs samen met de medewerker vastgesteld welke functies passend zouden kunnen zijn. Uiteraard aansluitend op de actuele FML en de visie van de arbeidsdeskundige. Middels een werkervaringsplaats kan de medewerker ervaring opdoen in de nieuwe functie en wordt duidelijk of het past binnen de belastbaarheid van de medewerker. Ervaringen die in deze werkervaringsplaats worden opgedaan, worden meegenomen in het vervolg van het begeleidingstraject. Deze werkwijze heeft eraan bijgedragen dat 38% van de medewerkers begeleid in het re-integratie tweede spoor een betaalde baan gevonden!

Bij 34% een IVA of volledige WGA uitkering toegekend

Voor 34% van de medewerkers begeleid in het re-integratie tweede spoor is er tijdens de WIA keuring een IVA- of 100% WGA-uitkering toegekend. Bij een deel van deze  medewerkers zijn de beperkingen dusdanig dat er twijfel is of er op de arbeidsmarkt functies aanwezig zijn die aansluiten op de concrete mogelijkheden. Dan is het belangrijk om goed te onderzoeken wat wel kan. De theoretisch haalbare functies worden tijdens de begeleiding verder onderzocht, hetzij in een werkervaringsplaats hetzij door het afwegen van de belasting en de belastbaarheid. Dit alles wordt meegenomen in de (vervroegde) WIA aanvraag. 34% van de re-integratie tweede spoor trajecten heeft door een gedegen dossieropbouw een IVA of WGA 100% uitkering toegekend gekregen.

Klaar voor werk!

Voor de overige 28% van de re-integratie tweede spoor trajecten is het ondanks gezamenlijke inspanningen niet gelukt om een nieuwe passende baan te vinden, ondanks dat er uit de WIA keuring naar voren kwam dat er nog mogelijkheden zijn. Maar is het de inzet van het traject dan zinloos geweest? Zeker niet! De sollicitatie vaardigheden van de medewerkers zijn verbeterd en er middels een werkervaringsplaats ervaring opgedaan. En dit gaat de medewerkers in de toekomst zeker helpen in het vinden van een betaalde baan. Ze zijn klaargestoomd om zelfstandig naar werk te zoeken. Zo zien we in de re-integratie derde spoor dan ook terug dat opgedane ervaringen in het tweede spoor de kansen op betaald werk later aanzienlijk vergroot.

Meer weten?

Meer weten over de begeleiding volgens RondomWerk? Neem vrijblijvend contact op. Onze werkadviseurs geven graag antwoord op uw vragen.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Ineke Hagenaars, Directie