facebookpixel Kabinetsplan voor zieke werknemers: sigaar uit eigen doos

Kabinetsplan voor zieke werknemers sigaar uit eigen doos

Begin september dit jaar liepen de gesprekken tussen VNO-NCW en FNV betreft hoe om te gaan met zieke werknemers stuk. Onlangs kwam het nieuwe kabinet met plannen omtrent loondoorbetaling bij ziekte. De loondoorbetaling van zieke werknemers bij kleine bedrijven wordt beperkt tot één jaar. Voor het tweede jaar wordt er een collectieve premie betaald aan het UWV. Enkele re-integratieactiviteiten zullen overgaan naar het UWV. Ook de premiedifferentiatie van de WGA zal worden teruggebracht van tien naar vijf jaar. De komende periode dient er nog wel verdere invulling gegeven te worden aan deze kabinetsplannen.

Bevorderen financiële prikkels re-integratie?

Voor werkgevers wordt de financiële prikkel “weggenomen” door individuele kosten te vervangen door collectieve premies. Als alle werkgevers samen het ziekteverzuim reduceren zal het UWV de collectieve premie verlagen. De verwachting is echter niet dat het ziekteverzuim minder zal worden in het nieuwe stelsel. Juist door de invoering van de Wet verbetering poortwachter en de financiële prikkels voor werkgevers verminderde het ziekteverzuim in Nederland. Ook een financiële prikkel voor de zieke werknemer kan de werknemer in de actiestand krijgen. Zo zien we vaak dat tijdens een tweede spoor traject de zieke werknemer meer gemotiveerd is nieuw werk te vinden wanneer het uitblijven hiervan financiële gevolgen zal hebben.

Wie betaalt bepaalde

In het huidige stelsel heeft de werkgever veel inspraak in hoe de re-integratie binnen de wettelijke kaders verloopt. Ook wanneer de zieke werknemer uit dienst is en de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA is, heeft de (ex-)werkgever invloed op de re-integratie van de (ex-)werknemer. De werknemer kan momenteel dus zelf mede bepalen hoe er invulling gegeven wordt aan de re-integratie. In het nieuwe stelsel komen er meer verantwoordelijkheden bij het UWV te liggen. De premies worden echter wel betaald door de werkgevers. Er zijn veel vraagtekens of het UWV de veranderingen aan kan en of ze het voor elkaar krijgen de re-integratie te bevorderen en de kosten voor de werkgevers te drukken. Ook is er veel kritiek dat de overdracht van dossiers de re-integratie niet ten goede zal komen. De inspraak van de werkgevers wordt dus beperkt en hier zijn de werkgeversorganisaties, verzekeraars en praktijkexperts niet blij mee.

Ruimte voor onderhandeling

Het kabinet nodigt werkgevers en werknemers uit om samen tot een alternatief te komen en invulling te geven aan de huidige plannen. Het heeft geluisterd naar de wens van werkgevers om de risico’s van zieke werknemers te beperken. Echter verwachten werkgeversorganisaties, verzekeraars en praktijkexperts dat het een dure oplossing is en de financiële risico’s van zieke werknemers groter maakt.

 

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie