facebookpixel RONDOMWERK SCHOLINGSDAG RE-INTEGRATIEWIJZER UWV - Rondomwerk

RONDOMWERK SCHOLINGSDAG RE-INTEGRATIEWIJZER UWV

Het team van RondomWerk heeft op dinsdag 15 september, Prinsjesdag, een interne bijscholing gevolgd over de re-integratiewijzer in samenwerking met Huub Bouwens, arbeidsdeskundige van het UWV. Uiteraard netjes volgens de COVID-19 maatregelen met dank aan Het Wapen van Willemstad voor de uitstekende service en organisatie.

TWEEDE SPOOR BEGELEIDING

Van alle begeleidingstrajecten die RondomWerk uitvoert gaat het jaarlijks om meer dan 250 tweede spoor begeleidingen en deze verzuimdossiers krijgen vroeg of laat te maken met de WIA aanvraag en beoordeling van het UWV. Goed om verschillende aspecten uit de Re-integratiewijzer UWV weer eens onder de loep te nemen.

WERKWIJZER POORTWACHTER

De adviseurs van RondomWerk hebben dagelijks te maken met de wet- en regelgeving zoals bepaald in de Wet Verbetering Poortwachter en daaruit voortvloeiend de toetsing door het UWV over het re-integratieresultaat zowel in het eerste als tweede spoor. Transparantie over de manier waarop UWV de geleverde re-integratie inspanningen beoordeelt, is essentieel in de verzuim- en re-integratieaanpak. Immers, ook in de visie van RondomWerk zijn mensen op hun best als ze kunnen deelnemen aan de maatschappij in een passende functie en langdurig verzuim en instroom in de WIA zoveel mogelijk wordt voorkomen. Vragen als sollicitatieactiviteiten tijdens het tweede spoor, het bepalen van de arbeidsmogelijkheden, wanneer is een tweede spoor traject adequaat in de ogen van het UWV, re-integratie in tijden van corona en verdieping deskundigen oordeel zijn aan bod gekomen.

VERZUIMBEGELEIDING VOLGENS RONDOMWERK

Bijna 80% van de opdrachtgevers van RondomWerk, beveelt onze dienstverlening aan bij collega’s of andere relaties. Onze adviseurs scoren hoog op klantgerichtheid en deskundigheid. Het werken met een vaste casemanager en de korte lijnen wordt enorm gewaardeerd. Het inrichten van een adequaat tweede spoor traject, het benutten van de re-integratiemogelijkheden van de betreffende medewerker en de persoonlijke aanpak is de kracht van RondomWerk.

MEER WETEN?

Heeft u als organisatie behoefte aan een deskundige partner voor uw verzuimbegeleiding? Een re-integratiebureau die respectvol omgaat met de belangen van zowel werkgever als werknemer? Onze adviseurs ondersteunen u graag in het nemen van verantwoordelijke beslissingen in het proces rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid.

    Ons printable stappenplan altijd bij de hand?

    Kunnen wij U ergens mee helpen?

    Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

    - Ineke Hagenaars, Directie