facebookpixel Arbeidsongeschiktheid hoofdreden 'niet kunnen of willen werken'

Arbeidsongeschiktheid en ziekte hoofdreden ‘niet kunnen of willen werken’.

Elk kwartaal publiceert het CBS de Enquête beroepsbevolking. Hierin worden kenmerken van de beroepsbevolking in verband gebracht met hun huidige, dan wel toekomstige positie, op de arbeidsmarkt. Uit deze enquête komt naar voren dat in de leeftijdscategorie 15-65 jaar 1,6 miljoen Nederlanders ‘niet kunnen of willen werken’. Vanuit de missie van RondomWerk, namelijk mensen – die kunnen en willen werken – begeleiden naar een nieuwe werksituatie zijn wij benieuwd naar de verdeling.  En wat dit betekent voor u als werkgever en wat u als werkgever daaraan kunt doen.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid de hoofdoorzaak

Ongeveer 41% van geeft aan dat ze door ziekte en arbeidsongeschiktheid niet kunnen werken. Bij ruim de helft van de 55- tot 65-jarigen die niet willen of kunnen werken is ziekte of arbeidsongeschiktheid de reden. Op nummer twee staat het volgen van een studie. Ongeveer 25% van de mensen kunnen of willen door het volgen van een studie niet werken. Bij 15- tot 25-jarigen is dit met ongeveer 389 duizend jongeren veruit de hoofdoorzaak van het niet kunnen of willen werken.

re-integratiebureau, arbeidsongeschiktheid, re-integratietraject, outplacement, outplacementbureau, loopbaanbegeleiding, duurzame inzetbaarheid

Wat is het gevolg voor u als werkgever?

Onder de 41% van de mensen die door arbeidsongeschiktheid en ziekte niet kunnen en willen werken zitten wellicht oud-werknemers van uw organisatie. Deze oud-werknemers ontvangen mogelijk een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een aanzienlijk deel van deze uitkeringen wordt betaald uit premies die indirect aan u als werkgever worden doorberekend in de werkgeverslasten (o.a. WGA-gedifferentieerde premie).  U betaalt dus mee! Wat kunt u daar als werkgever aan doen?

Verbetering gezondheid

Wanneer uw medewerker na 2 jaar re-integreren nog geen passende baan gevonden heeft, of uw medewerker gaat onverhoopt eerder ziek uit dienst, dan is dat voor alle betrokken partijen vervelend. Echter, soms heeft een medewerker net wat langer de tijd nodig om te herstellen. Het is daardoor van belang om contact te houden. Indien er na enige periode een verbetering optreedt in de gezondheid en belastbaarheid van klant, nemen de arbeidsmogelijkheden van klant toe. Een vervolgstap kan dan zijn om een re-integratietraject aan te bieden, zodat deze oud-medewerker op zoek kan naar een baan die passend is. Daarnaast is er wellicht voldoende sprake van herstel om een herkeuring aan te vragen, waardoor de uitkering van de medewerker wordt aangepast en u als werkgever minder werkgeverslasten ervaart.

Wij helpen u graag!

Heeft u in beeld voor welke oud-werknemers u WGA- of ZW-premies afdraagt ? En volgt u de wijzigingen in de belastbaarheid? De casemanagers van RondomWerk ondersteunen u graag bij het in beeld brengen van de mogelijkheden van uw oud-werknemer en het benutten van de mogelijkheden.

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Jules van Zundert, Directie