Ondersteuning in het casemanagement helpt u als werkgever het overzicht houden op de steeds veranderende wet en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van sociale zekerheid. Heeft u ondersteuning nodig in het nemen van verantwoorde beslissingen rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid? Wilt u als werkgever overzicht houden op het gebied van sociale zekerheid? Dan zijn de casemanagers van RondomWerk de aangewezen persoon om deze processen namens u te regisseren.

Goede verzuimbegeleiding betaalt zich terug

Met het Casemanagement van RondomWerk kiest u voor kwaliteit en maatwerk. Bij RondomWerk staat de mens centraal en dat uit zich in onze onderscheidende missie: het respectvol begeleiden van mensen – die kunnen en willen werken – naar een nieuwe of verbeterde werksituatie. En met succes, want door deze individuele benadering en bewezen resultaten ondersteunen we steeds meer organisaties bij de re-integratie van werknemers.

Ondersteuning in het casemanagement van uw zieke werknemers

Welke verplichtingen heeft u als werkgever? Waar laat u geld liggen? Op welk moment moet u welke actie ondernemen? Hoe stuurt u de betrokken interne en externe partijen aan? Allemaal vragen waar onze casemanagers u in adviseren of de werkzaamheden voor u uitvoeren. Onze casemanagers zorgen ervoor dat iedere betrokkene doet wat hij moet doen om de schadelast als gevolg van verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken. Uw werknemers worden op een respectvolle, bevlogen en betrokken manier ondersteund in de re-integratie.

Ruime ervaring in re-integratie en casemanagement

Als u kiest voor casemanagement volgens RondomWerk dan kiest u voor kwaliteit. Onze geregistreerde en onafhankelijke casemanagers (Crov / RCCM) ondersteunen u in het regisseren en uitvoeren van de processen rondom ziekteverzuim. De casemanagers doen gerichte aanbevelingen om het verzuim te verkorten. Ook krijgt u in het casemanagement advies over welke interventies ingezet dienen te worden om een loonsanctie en WGA instroom te voorkomen.

Ziet u door de bomen het bos nog?

De wet en regelgeving rondom ziekteverzuim is de laatste jaren steeds complexer geworden en er wordt door de uitkerende instanties steeds strenger gehandhaafd. De bevlogen en kundige casemanagers van re-integratiebureau RondomWerk helpen u graag om het proces rondom ziekteverzuim goed vorm te geven en te zoeken naar een oplossing waar iedereen beter van wordt. Bent u benieuwd wat RondomWerk voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor al uw vragen over casemanagement.

WAT RONDOMWERK VOOR U KAN BETEKENEN


loopbaanbegeleiding, re-integratie
Casemanagement, eerste spoor
avoord
rabobank
cleanlease
lowys
reintegratie
loopbaanbegeleiding, re-integratie
markiezaat
tho
stadlander
GGZ

Kunnen wij U ergens mee helpen?

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen met een van onze collega's. 085 - 040 25 99

- Eveline Couwenberg, registercasemanager / loopbaancoach